Predstavljen Akcioni plan adaptacije na klimatske promene sa procenom ranjivosti za Beograd

Srbija | Održivi razvoj

20151120_135422U okviru manifestacije GREEN FEST koja se održava u Domu Omladine od 17. do 20. novembra juče, 19. novembra,predstavljen je Akcioni plan adaptacije na klimatske promene sa procenom ranjivosti. Skupština grada Beograda usvojila je akcioni plan na sednici održanoj 23. oktobra ove godine.

Skup je otvorio gospodin Goran Trivan, gradski sekretar za zaštitu životne sredine koji se u uvodnom obraćanju zahvalio saradnicima na timskom radu pri izradi ovako delikatnog i komplikovanog zadatka.

Kao važnu stavku u daljem napretku, kada je životna sredina u pitanju gospodin Trivan ističe bolju koordinaciju koja podrazumeva da u sve planske dokumente grada Beograda treba da uđu standardi koji će život na ovom prostoru učiniti boljim. Takođe veoma važna stvar, koju ističe Trivan je i da Zavod za urbanizam primeni usvojene standarde kroz svoje planove i da svi sekretarijati i institucije koji pripadaju gradu inkorporiraju planove i da ih primene. Životna sredina kao politika treba da bude inkorporirana u planove i da se ne primenjuje samo na papiru već i u praksi. Gospodin Trivan je istakao da je Beograd jedini grad koji ima Strategiju pošumljavanja, kao i da je Svetska banka Plan upravljanja otpadom ocenila kao jedan od najboljih.

Prisutnima se obratio i gradski menadžer gospodin Goran Vesić koji je istakao da je Beograd prvi grad u regionu koji je izradio akcioni plan, zahvalio se svima koji su učestvovali i napomenuo da će sve što su uradili imati smisla ako bude sprovedeno u delo. U obraćanju gospodin Vesić se osvrnuo i na aktivnosti koje grad sprovodi i na buduće projekte. Kada je u pitanju projekat sanacije deponije u Vinči istakao je da se projekat nalazi u poslednjoj fazi pre raspisivanja tendera za izbor partnera. Od novih aktivnosti koje će se sprovoditi u gradu najavljeno je rešavanje problema podzemnih kontejnera, postavljanje novih za separaciju otpada, izgradnja pet fabrika za preradu otpadnih voda što će se takođe sprovoditi kroz javno-privatno partnerstvo, postavljanje nedostajuće kanalizacione mreže kao i regulisanje ispuštanja otpadnih voda u Savu i Dunav. Poučeni iskustvom sa poplavama prethodnih godina, grad je inicirao izradu kompletne regulacije svih bujičnih tokova na teritoriji Beograda kako bi se predupredile posledice.

Pored predstavnika grada Beograda prisutnima su se obratili i gospođa Viržina Manfroni ispred francuske ambasade i gospodin Jakob Deč predstavnik Nemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ.

Izrada Akcionog plana adaptacije proistekla je iz učestvovanja u regionalnom projektu Adaptacija na klimatske promene na području zapadnog Balkana koji finansira GIZ u saradnji sa relevantnim institucijama u Beogradu, Podgorici i Tirani.

Akcioni plan adaptacije na klimatske promene sa procenom ranjivosti možete preuzeti na sledećem linku.

Svetlana Jovanović

foto: energetskiportal