PREDSTAVLJAMO Solarni park u Opštini Kladovo

Srbija | Predstavljamo

solaris1Domaće preduzeće „Solaris Energy d.o.o.“ iz Kladova završilo je izgradnju svoje prve solarne elektrane. Prethodne nedelje je ishodovana upotrebna dozvola koju je izdala opštinska uprava Kladovo. Prema planu očekuje se da do kraja godine solarna elektrana bude priključena na ED mrežu preduzeća Jugoistok iz Niša, a u prvim mesecima nove godine i dobijanje statusa povlašćenog proizvođača energije, kao i potpisivanje ugovora sa javnim snabdevačem – preduzećem EPS Snabdevanje.

Izgradnja prve faze solarne elektrane snage 999kW u Velesnici kod Kladova počela je u julu ove godine. Prvo se pristupilo izgradnji lokalnog puta dužine 3 kilometara, a odmah zatim u avgustu počela je izgradnja solarnog parka i trafostanice. Gradnja je trajala sve do decembra kada je uspešno završen tehnički prijem objekata solarne elektrane. Ukupno je bilo potrebno dve godine i tri meseca da bi se realizovao plan i završila prva faza iz investicionog plana preduzeća „Solaris Energy d.o.o.“.solaris put

Generator solarne elektrane sastoji se od 4.232 fotonaponskih polikristalnih panela pojedinačne snage 245W, koji se prostire na 2 hektara. Na posebnoj parceli izgrađena je i trafo-stanica kapaciteta 2×1000 kVA, koja zadovoljava i potrebe za drugu fazu. Izgradnja druge faze, solarne elektrane iste snage, planirana je u nastavku postojeće, a očekuje se da radovi počnu već na proleće.

Proizvodnja električne energije u izgrađenoj solarnoj elektrani moći će ekvivalentno da nadomesti potrebe za strujom 1500 domaćinstva.

s5

Podrška opštine Kladovo i Ministarstva energetike

Prema rečima direktora kompanije „Solaris Energy d.o.o.“, gospodina Miloša Kostića, izgradnji prvog bloka ove solarne elektrane značajan doprinos dale su opštinske i republičke institucije, privredna društva i finansijske institucije. Na samom početku realizacije projekta najveći doprinos dala je opštinska uprava Kladovo i njeni zaposleni koji su u zakonskim rokovima završili sve što je bilo neophodno da bi se izdala građevinska dozvola, a nakon toga je „Solaris Energy d.o.o.“ uz izuzetnu saradnju sa Ministarstvom energetike uspeo da ishoduje prvi status privremenog povlašćenog proizvođača električne energije u Srbiji, rekao je Kostić.

solaris1

Doprinos razvoju lokalne zajednice

Kostić je istakao i da su u periodu gradnje elektrane angažovana lokalna preduzeća i lokalna radna snaga kako bi se ovim investicionim projektom dao doprinos i razvoju lokalne zajednice. Pored toga, tokom gradnje vodilo se računa da se maksimalno uposle domaća inženjerska znanja i nabavlja domaća oprema, a da se iz inostranstva uveze samo ono što je neophodno, tj. ono što se ne proizvodi u Srbiji.

Celokupan inženjering i projektovanje radio je Centar za energetsku efikasnost i održivi razvoj (CEEFOR) iz Beograda, dok je menadžer projekta bilo slovenačko preduzeće „Enertec d.o.o.“ iz Maribora.

Finansiranje projekta

U periodu od jula 2012-2013. godine preduzeće „Solaris Energy d.o.o.“ pregovaralo je sa različitim finansijskim institucijama i sklopilo ugovor o finansiranju izgradnje prve faze solarne elektrane sredstvima ProCredit banke i namenske kreditne linije KfW banke koja u sebi sadrži i komponentu podrške Evropske komisije za razvoj projekata energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Kako navodi gospodin Kostić, vrednost investicije prve faze projekta solarne elektrane u Velesnici iznosi 1,6 miliona evra.

Završna faza projekta

Naš sagovornik gdin. Kostić navodi i da je u završnim fazama gradnje objekata solarne elektrane u Velesnici učestvovalo PD Jugoistok iz Niša kao i stručan kadar ogranka ED Elektrotimok iz Zaječara.

U decembru ove godine izvršena su sva testiranja opreme i kratak probni rad u trajanju od 3 sata, čime je uz potrebna merenja i proračune dobijen rezultat koji je za 13% bolji od projektovanih parametara.

S obzirom da je ishodovana upotrebna dozvola, direktor Kostić naglasio je da je pred njima finalna faza dobijanja punog statusa povlašćenog proizvođača energije od strane Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine koje svesrdno podržava izgradnju ovakvih objekata, kao i potpisivanje ugovora na period od 12 godina sa preduzećem EPS Snabdevanje.

B.R.