Predstavljamo: Priče o ženama koje menjaju sve(s)t koristeći solarnu energiju

Foto: Pixabay

Do danas se veliki deo ljudi širom sveta upoznao sa mnogobrojnim prednostima upotrebe solarne energije. Korišćenje ove vrste energije brzo je prihvaćeno kao jedno od dobrih rešenja problema globalnog zagrevanja, jer je u potpunosti u skladu sa principima održivog razvoja i zaštite životne sredine. Sa sve većom rasprostranjenošću otkrivali su se i proširivali različiti potencijali svih obnovljivih izvora energije. Jedan od sjajnih primera u praksi predstavlja upotreba solarne enegrije u ženskom preduzetništvu. U Ujedinjenim nacijama, u okviru jednog od Ciljeva održivog razvoja, koji se bavi osnaživanjem žena i devojaka, upravo je upotreba solarne energije označena kao povoljna opcija za razvoj i podsticanje njihove ekonomske nezavisnosti, moći odlučivanja i socijalne mobilnosti.

Predstavićemo zato priče o tri žene, članice udruženja Solar Sister, iz zemalja u razvoju, kojima je upotreba malih solarnih panela, šporeta, i lampi pomogla da postanu uspešne u svom poslovanju. Njihove priče dokazuju da su žene, kao najčešći donosioci odluka o koriščenju električne energije u domaćinstvu, jedan od potencijalnih lidera proširenja upotrebe solarne energije.

Generalno, primarna prepreka u razvoju preduzetništva, za mnoge žene je nedostatak njihove finansijske nezavisnosti. Kućni poslovi se podrazumevaju kao obaveza žena, koja im okupira veliki deo vremena tokom dana, pa ukoliko su nezaposlene, često i ne dobijaju priliku da upravljaju finansijama u domaćinstu. Ništa drugačija situacija nije ni kada se ukaže šansa za pokretanje posla u kome bi bila korišćena solarna energija- nedostatak početnog kapitala je prva poteškoća koju bi trebalo da savladaju.

Ovo su primeri žena koje su uspešno prevazišle sve prepreke u pokretanju sopstvenog posla. Koristeći solarne tehnologije, postale su preduzetnice čistije proizvodnje. Ovaj značajan trend rasta ženskog preduzetništva sa upotrebom solarne energije, utiče na unapređenje svih nivoa energetske efikasnosti, a ima mnoge druge ekonomske i ekološke prednosti.

Mamadu Dajan, vlasnica gostionice koja koristi solarne panele

Mamadu Dajan, vlasnica gostionice na jugu Bamakoa, glavnog grada Malija, izvanredan je primer preduzetnice, koja u poslu višestruko koristi solarnu energiju. Dajan se prvi put susrela sa solarnim panelima 1995. godine, a već ranih 2000-ih započela je hrabar poslovni poduhvat prodaje ovih panela susedima. Ona je privlačila potencijalne kupce, objašnjavajući im kako solarna energija može da pomogne da bez prekida gledaju fudbalske utakmice Afričkog kupa na televizorima u svojim domovima.

Mesto u kom Dajan živi i radi udaljeno je više od 100 milja od priključaka na državnu električnu mrežu, pa je realizacija njene ideje obezbedila električnu energiju za mnoga seoska domaćinstva Malijaca, kojima do tada priključak na državnu mrežu nije bio omogućen.

Koristeći solarne sisteme za napajanje u gostionici, Dajan je uspešno održavala vlastiti biznis, ali i finansirala bratovljevo obrazovanje u Nigeriji. Na taj način Dajan je inspirisala druge preduzetnice u svojoj zemlji.

Solarni šporeti i lampe Varše Pavar

Indijki Varši Pavar, jedna neprofitna organizacija za podsticanje preduzetništva kod žena, pomogla je da promeni život iz korena. Varša je bila domaćica, kada joj je ova organizacija omogućila da počne u svom okruženju da prodaje solarne lampe i šporete. Ubrzo nakon pokretanja posla, Varša je osetila promene u svom načinu života. Kako navodi, nekada čak nije samostalno izlazila kuće, a danas, nakon što je njen posao zaživeo, ni jedna odluka u domaćinstvu ne može biti donesena bez njenog pristanka.

Vremenom je u svojoj seoskoj zajednici postala glavni savetnik. Upravo sa te pozicije je, kako kaže, nastavila da se zalaže za korišćenje čiste energije u čitavoj zajednici. Takođe navodi kako danas mnoge žene putuju do njenog sela, samo da bi se sa njom posavetovale kako da postanu ekonomski nezavisne.

Rebekini solarni paneli u Ugandi

Katarin Lucei, izvršna direktorka međunarodnog udruženja Solar Sister, neprestano ističe da veliki deo zasluga za osnivanje kompanije duguje ženi po imenu Rebeka. Rebeka se bavila zemljoradnjom u jednom izlovanom okrugu u Ugandi, gde je kao deo državnog programa za unapređenje ruralnih sredina, dobila solarni panel, čija je prvobitna namena bila za osvetljenje prostorija u domaćinstvima. Rebeka je, umesto da panel koristi za lične potrebe, isti smestila u odgajivačnicu kokoši. Znajući da pilići jedu samo kada mogu da vide hranu, pretpostavila je da će sa više osvetljenja brže napredovati u težini. Smatala je ovo jednom održivom odlukom na duže staze, što se ispostavilo kao ispravan zaključak, jer pilići ne samo da su napredovali, nego su i kokoši povećale prinos  jaja. Sa napredovanjem prodaje jaja, uvećavao se prihod njenog domaćinstva i ubrzo je mogla da kupi više semena, ali i druge životinje za uzgoj. Kako je farma vremenom postajala sve profitabilnija, standard života u Rebekinoj porodici je eksponencijalno rastao. Danas Rebeka podučava lokalnu decu pisanju i čitanju, kao i vođenju domaćinstava, u školi koju je izgradila sopstvenim novcem.

Pored neprofitnih i društvenih organizacija, prednosti korišćenja solarne energije u ženskom preduzetništvu, prepoznale su i određene kompanije i banke za razvoj i otpočele dodelu sredstava za iskorišćenje ovog potencijala. Svetska banka je, na primer, pokrenula vid saradnje u cilju zajedničkog razvoja “energetske efikasnosti i rodne ravnopravnosti”.  Kroz ovu interaktivnu onlajn platformu stručnjaci iz celog sveta mogu da razmenjuju iskustva, nove metode, kao i raspoložive resurse i znanja.

Osim toga, razvojni program UN – Program malih grantova udružio se sa Berfut koledžom – neprofitnom organizacijom koja je posvećena osnaživanju žena kroz upotrebu solarne energije, u cilju pružanja tehničke podrške i pomoći za finansiranje pilot projekata. Međunarodnu mrežu za rodnu ravnopravnost i održivu energiju, Energia, osnovale su 1996. godine žene, koje su istovremeno bile aktivne u rodnom i energetskom sektoru. Danas, Energia postoji u 22 afričke i azijske zemalje i na različite načine doprinosi podršci ovom vidu poslovanja. Pored toga, Međunarodna unija za zaštitu prirode je uspostavila Globalnu kancelariju za rodnu ravnopravnost. Kroz saradnju ove kancelarije i Agencije za međunarodni razvoj iz SAD, osnovana je i inicijativa pod nazivom Ravnopravnost polova za klimatske promene.

Svi ovi projekti su početak širenja upotrebe solarne energije u svakodnevnim životnim uslovima. U toku su istraživanja, koja nagoveštavaju još značajnih koraka, upravo poput povezivanja upotrebe solarne energije i ženskog preduzetništva.

M. N.