PREDSTAVLJAMO preduzeće “SPALIX d.o.o.”

Predstavljamo

spalixPrestavljamo preduzeće “Spalix d.o.o.” iz Beograda čije su šire delatnosti posredovanje, trgovina i usluge, a fokus na inženjering i konsalting, zastupništvo i distribuciju različitih brendova u oblasti industrije, od procesne industrije, preko prehrambene, hemijske industrije, do unapređenja energetske efikasnosti savremenom termotehnikom i rasvetom.

“Spalix” poseduje program energetski efikasne rasvete za industriju s ciljem da promoviše energetski efikasna rešenja koja će omogućiti domaćoj industriji da znatno smanji potrošnju električne energije i održavanje uz poboljšanje kvaliteta svetla i komoditeta zaposlenih. Osim što je u pitanju kvalitetno automatizovano svetlo, na ovaj način se u proseku uštedi >50% električne energije. Klijenti koji su na ovaj način ostvarili velike uštede su: Tigar AD, Forma Ideale, Carlsberg, Metalka Majur, Nestle, Alltech Fermin, Victoria grupa, Tarkett, Ball Packaginig.

Među “Spalix”-ovim klijentima su i: Vrenje, Coca Cola HBC, Goša Fom, Polimark, Fidelinka, Frikom, Nectar, Vital, Banat, Dijamant, KAP, Valjaonica bakra Sevojno, Stork, Panon, Soko Štark, Knjaz Miloš, Victoria group, Nestle, RTB Bor, Sartid, HE Đerdap, Hipol, NIS, DIN i mnogi drugi, a među njima i mnoge projektantsko/inženjerske firme: Dinara inženjering, Protehel, Energoprojekt, Eko elektrofrigo, Montaža, Jedinstvo i drugi.

GOSA FOM

Goša Fom – hala

Sagovornik Energetskog portala je gospodin Vladimir Sposojević, dipl.el.inž., osnivač i direktor preduzeća “Spalix”, koji govori za naše čitaoce o radu “Spalix”-a i o referencama energetske efikasnosti za koju je u preduzeću nadležan.

Kada je reč o energetskoj efikanosti, naš fokus je na uštedi električne i toplotne energije. Ušteda električne energije na rasveti ostvaruje se uz nove tehnologije koje primenjujemo, uz obiman inženjering, merenja, simulacije, tehno ekonomske analize; tu su i ušteda na upravljanju elektromotorima i automatizacija nekih procesa vezana za rasvetu.” – ističe gospodin Spasojević i dodaje.
Kada je reč o termotehnici, reč je o uštedama u smislu potrošnje medija kao što su para, voda, proces, pasterizacija, dogrevanja proizvoda, ušteda u smislu hlađenja, free cooling iskorišćavanja hladnog vazduha od jeseni do proleća, gde se praktično prave velike uštede na smanjenju angažovanja čilera.

Projekat energetske uštede, iz reference “Spalix”-a, je hlađenje glavnog Telekomovog čvora na Slaviji, gde se hlade serveri pomoću free coolinga i “Spalix”-ovih rešenja, uz proizvode Alafa Lavala. Tu su ugrađena 2 velika dry coolera i 2 izmenjivača koja praktično 4 meseca godišnje eliminišu angažovanje čilera, samim tim i ogromnu potrošnju struje koju čileri generišu, i imaju stabilisano upravljivi sistem hlađenja.

“Spalix” je zastupnik švedskog Alfa Lavala, najstarijeg brenda u oblasti separacije grejanja, hlađenja i upravljanja fluidima, po kome je “Spalix” prepoznatljiv na tržištu sa iskustvom rada sa tim brendom 35 godina, počevši od toplana, elektrana do farmacije, prehrambene industrije, pivarstva i drugih.

Alfa Laval pomaže vršenje separacije, razmenu toplote i upravljate fluidima uz garanciju vrhunskog kvaliteta, dugotrajnosti i efikasnosti.

“Spalix” omogućava rešenja problema sa rasvetom, elektromotorima i uštedom električne energije i time smanjuje troškove u proseku za 50%. Sa LED rešenjima najnovije generacije postižu se uštede i do 80% u odnosu na standardne sisteme rasvete. “Spalix” preporučuje i “Powerboss integra” motorkontrolere koji su svoju primenu našli na hiljadama elektromotora širom sveta i time smanjili broj kvarova preciznim doziranjem neophodne snage i smanjenjem potrošnje električne energije.

Tigar - hala 1

Tigar AD – hala 1

Kada je reč o efikasnoj rasveti naš sagovornik ističe da je fokus preduzeća “Spalix” uglavnom na industriji.

Spoljašnja rasveta industrijskih objekata, raznih namena, a najviše je rađena unutrašnja rasveta jer ona je značajniji činilac potrošnje električne energije s obzirom na to da spošljašnja rasveta radi određeno vreme, nekih 8 do 10 sati, maksimalno dok unutrašnja rasveta negde radi u 3 smene. Tu je ušteda mnogo veća i mnogo intenzivnija, u smislu povratka same investicije.” – objasnio je gospodin Spasojević.

Prednost rada “Spalix”-a i korišćene rasvete, u odnosu na konkurenciju, je inženjerski pristup, sve definisano i dokumentovano.

Ball Packaging_kontrola limenki_1.1_lqCilj nam je da se svaki detalj uoči i predoči investitoru, sve krajnje koristi i rezultati prelaska na neka novija energetski efikasnija rešenja. Tek nakon toga se ulazi u komercijalnu priču i, kroz nekoliko brendova koje distribuiramo i zastupamo, predlažemo nekoliko varijanti rešenja.” – rekao je Spasojević.

Prosečni rezultati koje “Spalix” svojim inženjerskim rešenjima i tehnologijom postiže, a tiče se ušteda električne energije kreće se od 50 i više odsto, dok je ušteda u održavanju od 50 do 60 odsto u proseku. Ovakvi postignuti rezultati i izostanak reklamacija od strane investitora preporučuju i visoko pozicioniraju “Spalix” na tržištu.

U domenu rasvete “Spalix” koristi proizvode brendova Somar, Ekomond, Norka, Lenom, EAE, Cobrite, eminentne brendove u svojim rešenjima novije generacije.

Stategija održivosti i cilj “Spalix”-a je da svojim uslugama i zajedno sa proizvodima svojih komintenata učestvuje u svakodnevnom stvaranju boljih uslova za čovečanstvo.

Sa preko 30 godina iskustva u industriji, “Spalix” je pionir u rešenjima za energetske i druge uštede u industriji, a njegov tim garantuje profesionalne usluge, opremu, servis i konsalting.

B.R.