PREDSTAVLJAMO Novi obrazovni profil – Elektrotehničar OIE

Predstavljamo

Elektrotehničar obnovljivih izvora energije – novi obrazovni profil u školi „Rade Končar“ iz Beograda

k2Direktor Elektrotehničke škole „Rade Končar“ iz Beograda gospodin Momčilo Stojanović, u izjavi za Energetski Portal, izneo je novine na polju novog obrazovnog profila. On je rekao da je na nedavno održanoj školskoj sednici doneta konačna odluka o podnošenju predloga za otvaranje novog obrazovnog profila „Elektrotehničar obnovljivih izvora energije“. Ovaj profil, čiji je plan razvijen u saradnji sa srednjom školom „Mihajlo Pupin“ iz Kule, nastavlja tradiciju razvijanja oblasti obnovljivih izvora energije u elektrotehničkoj školi „Rade Končar“.

Nastavni predmet „Obnovljivi izvori energije“

Tačnije, škola je pre šest godina započela reformisanje starog obrazovnog profila „Elektrotehničar energetike“ koji je zvanično uvršten u nastavni plan pre četiri godine. Bitna karakteristika ovog obrazovnog profila je postojanje predmeta „Obnovljivi izvori energije“ i to u svim tehničkim školama na teritoriji Republike Srbije. Prema nastavnom planu i programu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, cilj predmeta je da se skrene pažnja na alternativne načine proizvodnje energije i da doprinos sistemskom razvoju oblasti obnovljivih izvora energije u našoj zemlji.

Profesor škole, gospodin Aleksandar Savić, rekao je za Energestki Portal da su na nivou elektrotehničke škole „Rade Končar”, u periodu akreditacije, sprovedena stručna usavršavanja u dva navrata, a sve sa ciljem osposobljavanja radnog kadra za sprovođenje nastave na predmetu „Obnovljivi izvori energije”.

Prva generacija maturanata, koja je pohađala ovu nastavu, završila je školu u junu 2013. godine, što predstavlja korak napred u obrazovanju stručnih kadrova, ali i podizanja svesti zajednice o značaju korišćenja obnovljivih izvora energije.

k1

Solarna elektrana na krovu škole

Inače, ova škola već samostalno proizvodi električnu energiju sa instalirane solarne elektrane na krovu, a koja je donacija Vlade Španije. Novac koji škola zarađuje od prodaje proizvedene električne energije na taj način, ulaže se u obnavljanje nastavnih sredstava i inventara, poput laptopova i projektora, a završen je i projekat „pametnih učionica“, koji podrazumeva postavljanje štedljivih sijalica koje ostvaruju uštedu električne energije do 40 odsto.

U školi „Rade Končar“ postoji želja za proširenjem kapaciteta solarne elektrane na krovu, ali su za to neophodna novčana sredstva koja za sada uveliko prevazilaze mogućnosti škole.

Đ.L.