PREDSTAVLJAMO Nacrt novog Zakona o energetici

Srbija | Predstavljamo

grb srbijeNacrt novog Zakona o energetici sačinjen je na osnovu iskustva u primeni postojećeg zakona s namerom da se otklone ograničenja i nedostaci, a u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama.

Dejan TrifunovicPomoćnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine, gospodin Dejan Trifunović istakao je da novi Zakon o energetici donosi reforme i sistemske promene u svim segmentima energetike, a kojima se otklanjaju barijere u mnogim mehanizmima kao što su obnovljivi izvori energije, ali i barijere u tržišnim mehanizmima. Prema rečima Trifunovića, Republika Srbija kao članica Energetske zajednice jugoistočne Evrope primenjuje model sistema uz koji vidi održivu energetiku, a to je paket mera i direktiva EU koje su implementirane u ovaj zakon, s ciljem da se omogući jedno brzo i efikasno, nadasve tržišno funkcionisanje energetike.

Ciljevi Zakona o energetici

Ciljevi ovog zakona su: implementacija Trećeg energetskog paketa direktiva Evropskog parlamenta i Saveta o jedinstvenim pravilima internog evropskog tržišta električne energije (2009/72); stvaranje zakonskog osnova za primenu uredbi o uslovima za pristup mrežama radi prekogranične razmene električne energije (714/2009) i o uslovima za pristup transportnim mrežama prirodnog gasa (715/2009); implementacija Direktive o promociji korišćenja energije iz obnovljivih izvora energije (2009/28); pospešivanje razvoja tržišne ekonomije u energetici; unapređenje transparentnosti na tržištu električne energije i prirodnog gasa; otklanjanje uočenih nedostataka i ograničenja u toku primene Zakona o energetici u cilju efikasnijeg funkcionisanja tržišta električne energije i prirodnog gasa; stvaranje povoljnije klime i pojednostavljivanje procedura za ulaganje u energetiku.

Novine u radu Agencije za energetiku

Pored nove sistematike u zakonu, klasifikacije oblasti i zajedničkih odredbi, energetske delatnosti i energetske dozvole koja se više ne pribavlja za izgradnju objekata za prenos i distribuciju električne energije napona 110 kV i više, uvedene su i novine u radu Agencije za energetiku koja postaje potpuno samostalna i nezavisna od državne vlasti i drugih državnih organa i, između ostalog, sprovodi postupke sertifikacije i daje saglasnost na procedure za priključenje korisnika na prenosni sistem.

Novine u sektoru OIE (obnovljivi izvori energije)

U skladu sa nacionalnim ciljevima, podsticajnim merama i planom korišćenja obnovljivih izvora energije definisani su noviteti u funkcionisanju ovog sektora:

-Mehanizmi saradnje,
-Prvenstvo proizvođača električne energije iz OIE pri preuzimanju ukupno proizvedene električne energije u prenosni ili distributivni sistem, osim u slučaju kada je ugrožena sigurnost rada tih sistema;
-Posebno su definisani uslovi za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije za elektrane koje proizvode električnu energiju i elektrane koje proizvode električnu i toplotnu energiju;
-Odvojeno su definisani uslovi za svaku vrstu elektrana;
-Definisan je privremeni status povlašćenog proizvođača električne energije za sve proizvođače električne energije iz OIE, za razliku od dosadašnjeg koji je bio namenjen samo za vetar i solar, što znači da sada sve tehnologije mogu da rezervišu unapred podsticajne mere i time planiraju poslovanje i proizvodnju;
-Rok važenja privremenog statusa povlašćenog proizvođača električne energije sada iznosi tri godine, osim za solarne elektrane kod kojih taj rok iznosi jednu godinu i može se produžiti za još jednu godinu;
-Bankarska garancija u visini od 2% od ukupne predračunske vrednosti investicije potrebna je samo za postrojenja instalisane snage 100 kW i više, u postupku sticanja privremenog statusa povlašćenog proizvođača električne energije;
-Privremeni status, odnosno status povlašćenog proizvođača električne energije postaju prenosivi;
-Ukinut je predugovor između javnog snabdevača i privremenog povlašćenog proizvođača, a najavljeno da će postojati Ugovor o otkupu energenata;
-Definisano je pravo proizvođača električne i proizvođača kombinovane električne i toplotne energije da bira podsticajne mere, ako u propisanom roku stekne status povlašćenog proizvođača električne energije, tj. ima pravo na izbor između skupa podsticajnih mera koje su važile na dan pravnosnažnosti rešenja o sticanju privremenog statusa povlašćenog proizvođača električne energije i skupa podsticajnih mera koje važe na dan podnošenja zahteva za zaključenje ugovora o otkupu električne energije.

Ciljevi energetske politike

U Nacrtu novog Zakona o energetici utvrđeni su, između ostalog, ciljevi energetske politike, uslovi kvalitetne isporuke energije i energenata i sigurnog snabdevanja kupaca, kao i uslovi za izgradnju novih energetskih objekata i obavljanja energetskih delatnosti, zatim funkcionisanje tržišta, zaštita kupaca, podsticaji za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije, i druga pitanja rada državnih organa i Agencije za energetiku, kao i pitanja od uticaja na deo energetskog bilansa u vezi sa proizvodnjom, distribucijom i snabdevanjem toplotnom energijom.

Dugoročni ciljevi energetske politike Republike Srbije usmereni su na pouzdanost, sigurnost, kvalitet, bezbednost, održivi razvoj, konkurentnost, transparentnost, unapređenje, razvoj.

Važni ciljevi energetske politike, između ostalih, su: obezbeđivanje uslova za unapređenje energetske efikasnosti u obavljanju energetskih delatnosti i potrošnji energije, stvaranje ekonomskih, privrednih i finansijskih uslova za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije i kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije, unapređenje zaštite životne sredine u svim oblastima energetskih delatnosti.

Ljubomir AksentijevićNakon završenih javnih rasprava u Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu, resornom ministarstvu se dostavljaju sugestije na Nacrt Zakona o energetici do kraja januara. Nakon toga očekuje se da usaglašeni tekst Zakona o energetici, sa amandmanima i izmena, po hitnom postupku uđe u skupštinsku proceduru, što je najavio specijalni savetnik za finansije Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, gospodin Ljubomir Aksentijević, i istakao važnost ovog zakona za realizaciju krupnih investicija. Nove odredbe zakona, koje se odnose na obnovljive izvore energije, omogućiće investitorima koji su spremni da grade velike proizvodne kapacitete, poput vetroparkova, da realizuju investicije, rekao je Aksentijević i dodao da će novim Zakonom o energetici biti eliminisano 85 odsto nedostataka u postojećoj regulativi i otklonjene neusaglašenosti u sistemskom zakonodavstvu.

B.R.
Foto: merz

Nacrt novog Zakona o energetici