PREDSTAVLJAMO LEED sertifikacija

Predstavljamo

leed ekokuce.com

Neprofitna organizacija Savet za zelene zgrade Sjedinjenih Američkih Država (United States Green Building Council – USGBC) 1994. godine započela je LEED standard sertifikacije zelene gradnje.

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) predstavlja program sertifikacije zgrada, kuća i zajednica. Ovaj sertifikat može se zatražiti za već izgrađen objekat ili za objekat koji je u izgradnji. Postoji pet različitih kategorija za koje se dodeljuje LEED sertifikat:
– Building Design and Construction (BD+C), za spoljašnji dizajn i konstrukciju (odnosi se na novoizgrađene objekte ili objekte koje prolaze kroz velike obnove)
– Interior Design and Construction (ID+C), za unutrašnji dizajn i konstrukciju (odnosi se na unutrašnjost komercijalnih objekata, maloprodaje ili objekata kao što su hoteli, moteli, kafane itd.)
– Building Operations and Maintenance (O+M); odnosi se na postojeće zgrade u kojima se vrši unapređenje rada ili konstrukcije (obrazovni objekti, maloprodajni objekti, skladišta, hoteli, moteli itd.)
– Neighborhood Development; odnosi se na nove razvojne projekte (sanacija projekata stambene namene kao što su održiva naselja)
– Homes; odnosi se na porodične kuće (projektovanje i izgradnja porodičnih kuća).

U okviru svake od ovih kategorija potrebno je ispuniti određene preduslove da bi objekat mogao biti nosilac LEED sertifikata, odnosno za svaku kategoriju dodeljuje se određeni broj bodova (lokacija i transport, korišćenje održivih građevinskih materijala i smanjenje otpada, efikasnija upotreba vode, bolje energetske performanse zgrada, održive lokacije koje smanjuju uticaj na ekosisteme i vodne resurse, kvalitet životne sredine u zatvorenom prostoru, inovacije i regionalni ekološki prioriteti). Kada je reč o održivim naseljima bodovanje se vrši na osnovu lokacije (koja bi trebalo da promoviše efikasne opcije transporta i otvoreni prostor), dizajna (koji povezuje naselje sa okolnim zajednicama), zelene infrastruktura (koja smanjuje ekološke posledice izgradnje i funkcionisanja objekata i infrastrukture).

Postoji četiri nivoa sertifikacije, a broj bodova određuje kojem nivou sertifikacije objekat pripada. Osnovni LEED sertifikat dodeljuje se objektima koji imaju od 40 do 49 bodova; srebrni LEED sertifikat dodeljuje se objektima sa brojem bodova između 50 i 59; zlatni LEED sertifikat poseduju objekti koji imaju od 60 do 79 bodova, dok se platinasti LEED sertifikat dodeljuje objektima koji imaju 80 ili više bodova.

Sertifikaciju vrši nezavisni međunarodni sistem za sertifikaciju, a odluka je transparentna s obzirom da su svi podaci dostupni javnosti.

LEED sertifikate poseduje preko 18 hiljada objekata u Sjedinjenim Američkim Državama, a ovakva sertifikacija primenjuje se u preko 40 zemalja sveta.

Jedna od najpoznatijih zgrada u Sjedinjenim Američkim Državama koja poseduje zlatni LEED sertifikat je Empire State Building, a u Srbiji postoji sedam objekata koji poseduju ili su u procesu dobijanja LEED sertifikata.

Sandra Jovićević

foto: ekokuce.com