PREDSTAVLJAMO Kompaniju „TEKNOXGROUP Srbija d.o.o.“

Predstavljamo

TeknoxgroupTEKNOXGROUP je osnovan 1990. godine, kao ekskluzivni ovlašćeni predstavnik najvećeg svetskog proizvođača generator setova i motora „Caterpillar Inc“, a pokriva region Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Albanije i sastavni je deo TESA grupacije u čijem sastavu se nalazi i CGT koji pokriva teritoriju Italije.

„TEKNOXGROUP SRBIJA d.o.o.“ je sastavni deo „TEKNOX“ Grupacije sa zajedničkim robnim, stručnim, tehničkim i finansijskim resursima. Kompanija ima stalno zaposlene ljude u službama prodaje, tehničke podrške i opštih poslova.

U tehničko ljudstvo odgovorno za izvršenje ugovora spadaju služba tehničke podrške i služba prodaje.

Služba tehničke podrške obuhvata:

a. servisnu službu i

b. službu prodaje rezervnih delova.

U okviru ove službe rade diplomirani inženjeri odgovorni za obuku kadrova korisnika, kao i za usku saradnju sa servisnim ekipama na terenu i radionicama.

Servisna služba je organizovanatexnogroup kroz:

– radionički servis u Beogradu koji je opremljen specijalizovanim alatima i opremom potrebnom za dijagnostiku i servisiranje i lokalni transport najrazličitijih modela Caterpillar motora, agregata i mašina u cilju izvođenja od najprostijih do najkompleksnijih servisnih zahvata;

– terenski servis (u ovom trenutku postoji 13 mobilnih ekipa, ali se taj broj stalno uvećava) koji je kompletno opremljen svim alatima i spreman da u svakom trenutku i u najkraćem mogućem roku izvrši servisnu intervenciju na kompletnoj teritoriji Srbije i Crne Gore.

U okviru službe nabavke i prodaje rezervnih delova rade tehničari i inženjeri odgovorni za pravovremen i odgovarajući izbor rezervnih delova za CAT generator setove i motore.

Skladište rezervnih delova u Beogradu trenutno ima više od 5.000 pozicija, ukupne vrednosti oko EUR 3.000.000,00. Služba nabavke rezervnih delova je direktno povezana sa centralnim evropskim distributivnim centrom kompanije „Caterpillar“ koji se nalazi u Grimbergenu u Belgiji, i u kome se u svakom trenutku nalazi više od 600.000 pozicija rezervnih delova u vrednosti od oko 1,5 milijardi US dolara. Osim redovnih isporuka rezervnih delova koji se transportuju kamionskim putem, postoje i ekspresne avionske isporuke rezervnih delova koje obezbeđuju raspoloživost delova u roku od 48 sati.

Služba prodaje, obuhvaćena sa više diplomiranih inženjera raznih struka, odgovorna za specificiranje optimalne tehničke specifikacije skrojene prema potrebi naručioca, koja u saradnji sa centralom „Caterpillar“-a, a uz konsultacije sa naručiocem, iznalazi odgovore za sva tehnička pitanja, koja se pojavljuju tokom i nakon isporuke opreme. U okviru službe prodaje nalaze se i administratori prodaje, odgovorni za pravovremenu porudžbinu, transport i isporuku opreme od fabrike do naručioca.

Važan segment ponude „Caterpillar“ proizvoda predstavljaju gasni generator setovi.

Ova serija proizvoda je bazirana na gasnim kogeneratorima „Caterpillar Manhaim Product“ koji se proizvode u Nemačkoj u Manhajmu i „Caterpillar“ gasnim generator setovima koji se proizvode u SAD i predstavljaju najsavremeniju i najefikasniju tehnologiju, sa najnižim mogućim troškovima posedovanja i održavanja.

Gasni generator setovi serije CG od modela CG 132 do modela CG 170-20, koji se proizvode u Manhajmu u Nemačkoj obuhvataju opseg električnih snaga od 400ekW do 2000ekW.

Pored ove serije u ponudi su i modeli koji se proizvode u SAD, koji rade na prirodni i biogas, NIS kogeneracijaserija od G3306 do CG260-16, na 50Hz i 60 Hz, snaga od 66ekW do 4257ekW.

„Teknoxgroup“ ne nudi samo gotove fabrički proizvedene kogeneracione module, već nudi i kompletna rešenja projektovanja i ishodovanja dozvola, ugradnje i puštanja u rad celih sistema, koji koriste kao pogonsko gorivo priprodni gas i biogas za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne enregije.

Projekti

„Teknoxgroup“ je u 2013. godini otpočeo realizaciju projekata utilizacije kaptažnog gasa za kompaniju „NIS A.D.“. Cilj projekata je da se obezbedi snadbevanje „NIS“-ovih objekata toplotnom energijom i uz proizvodnju električne energije gde se kao gorivo koristi gas.

Teknoxgroup je u 2013. godini usprešno pustio u rad postrojenja za kombinovanu proizvodnu električne i toplotne energije (CHP), «Velebit 1» i «Velebit 2», svako snage od po 995 ekW. Projekti su realizovani po sistemu «ključ u ruke».

Da bi «Teknoxgroup» došao u priliku da projektuje i gradi ovakva složena postrojenja za «NIS» prošao je kroz ozbiljnu i složenu proceduru prekvalifikacija. Sam projekat je startovao sa «ledine» i uključivao je sve korake, od idejnog projeta pa zatim i kompletnog projektovanja, preko ishodovanja dozvola od lokacijske do upotrebne, zatim izvođenja građevniskih radova, isporuke i montaže celog postrojenja do puštanja u rad i predaje postrojenja korisniku na upotrebu.

Pre isporuke izvršeno je testiranje kogeneracionih postrojenja u fabrici u Nemačkoj, u prisustvu predstavnika «NIS»-a koji su se na licu mesta uverili da ugovorena oprema funkcioniše u skladu sa njihovim zahevima. Nakon toga oprema je isporučena i montirana, a puštanje u rad je uspešno obavljeno krajem 2013. godine.

U toku je realizacija projekta «Srbobran» po sistemu «ključ u ruke», kao i projekta «Velebit 3» po sistemu «ključ u ruke», oba sa po dva kogenaraciona postrojenja, svako snage od po 995ekW. Prema planu, projekti će se uspešno realizovati u toku 2014. godine.