PREDSTAVLJAMO Kancelariju za energetski menadžment u opštini Vrbas

Predstavljamo

Kancelarija za energetski menadzment u opstini VrbasKancelarija za energetski menadžment u opštini Vrbas osnovana je u julu 2011. godine nakon što je potpisan Ugovor sa delegacijom EU u okviru projekta „Exchange 3“, tj. projekta „Uspostavljanja sistema za upravljanje energijom na nivou opštine u cilju povećanja energetske efikasnosti“, a kada je Opštinsko veće Vrbasa odlučilo da se poslovi iz oblasti energetske efikasnosti povere JP „Direkcija za izgradnju“ koje je osnivač kancelarije.
U čemu je značaj i uloga energetskog menadžmenta i kontinuiranog praćenja energetske potrošnje, primene mera energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva u javnim objektima, za Energetski Portal govori diplomirani elektro-inženjer i stručni saradnik za energetski menadžment, infrastrukturno planiranje i upravljanje kvalitetom u Kancelariji za energetski menadžment opštine Vrbas, gospodin Željko Zečević.

Kancelarija za energetski menažment u Vrbasu je možda jedina u Srbiji koja je počela sa radom i pre nego što će novi Zakon o efikasnom korišćenju energije, koji na to obavezuje opštine, stupiti na snagu, a tome je prethodio i naš dugogodišnji rad na uspostavljanju energetskog menadžmenta. – rekao je Zečević za Energetski Portal i dodao da je u decembru prošle godine Skupština Vrbasa donela Odluku o unapređenju energetske efikasnosti na teritoriji opštine Vrbas zbog povećanja energetske efikasnosti i racionalne upotrebe energije na teritoriji opštine Vrbas, u skladu sa Nacionalnim akcionim planom energetske efikasnosti Vlade Republike Srbije, Odlukom Ministarskog saveta Energetske zajednice. Zbog svog velikog potencijala za uštedu energije ova odluka je uvrštena i u Strategiju razvoja opštine Vrbas, Strategiju energetskog razvoja, u Akcioni plan za 2013., i na republičkom nivou u Akcioni plan energetske efikasnosti.

Odluka je od suštinskog značaja jer stavra preduslov za postizanje očekivanih ušteda i stvari po pitanju energetske efiaksnosti postavlja na svoje logično mesto, odnosno uređuje tokove i povezane učesnike u procesima gde se može očekivati unapređenje energetske efikasnosti. Značaj ove odluke se ogleda i utome što se njenim usvajanjem stavraju uslovi za postizanje ušteda bez ikakvih finansijskih ulaganja uz dosledno prirdžavanje odredbi ove odluke. Takođe, sprovođenjem ove odluke sprečava se nastajanje grešaka sa nesagledivim finansisjkim posledicama i teško ispravljivim propustima za budući period. Postoji 58 članova unutar Odluke o unapređenju energetske efikasnosti koji se uglavnom odnose na javne objekte i javnu rasvetu, a neki od njih govore o velikom pomaku na polju energetske efikasnosti u opštini Vrbas, poput toga da se prilikom gradnje novih objekata u opštini Vrbas mora zadovoljiti klasa B dok je u celoj Srbiji obaveza klasa C. Novine su i na polju rekonstrukcije grejanja, kotlova i statike krovova na kojima je potrebno predvideti, pored zadovoljavajuće statike, i prazne cevi ili šahte za buduće instalacije fotonaponskih i termo solarnih panela. – napominje Žečevič.

Ovakav sistematski rad na unapređenju energetske efikasnosti opštine značajno će smanjinjiti potrošnju finalne energije što je u skladu sa direktivama Evropske unije, a što je najvažnije sprovođenjem Odluke o unapređenju energetske efikasnosti stvoriće se uslovi za postizanje ušteda bez ikavih finansijskih ulaganja i, pored toga, dugoročna korist i doprinos održivom energetskom sistemu i zaštiti životne sredine.

Namera ove kancelarije je da se, uz promociju energetske efikasnosti, upotrebu obnovljivih izvora energije, zaštitu okoline i borbu protiv klimatskih promena, u praksi ostvare energetske i finansijske uštede što bi značilo da se sprovodi proaktivna energetska politika, a opština održivo energetski razvija.

Delatnosti kancelarije su, između ostalog, iniciranje, podsticanje i stvaranje odgovarajućih programa, planova, obuka i smernica za izgradnju niskoenergetskih objekata na području opštine Vrbas, racionalno korišćenje energije u neposrednoj potrošnji, očuvanje i unapređenje stanja okoline, i održivi razvoj.

Energetski menadžment je funkcionalni sistem upravljanja energijom, tj. Organizovan sistem delatnosti i procedura kojima koordinira energetski menažer, zadužen za planiranje, praćenje, kontrolu, pisanje izveštaja o efikasnom korišćenju energije u javnim i drugim ustanovama, a takođe zadužen za optimalnu primenu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Energetski tokovi kojima se upravlja, u određenoj organizaciji, obuhvataju procese proizvodnje, nabavke energenata, procese transformacije i korišćenja energije. Cilj kome se teži su energetske i finansijske uštede uz primenu energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije, a da se pritom ne narušava kvalitet i kvantitet usluga i proizvoda.

Energetski pregledi i kontrola potrošnje energije u javnim objektima

U sklopu redovnih aktivnosti kancelarije za energetski menadžment je i kontrola i praćenje potrošnje energije i vode javnih objekata uz pomoć informacionog sistema za energetski menadžment – ISEM, za koju su prethodno realizovani energetski pregledi i uneta potrošnja energije i vode od 2009. godine do danas. Energetski menadžer opštine Vrbas gospodin Zećević, u izjavi za Energetski Portsl, precizirao je šta se sve omogućava korišćenjem spomenutog informacionog sistema:
-kontinualno unošenje i nadzor nad podacima o potrošnji svih vrsta energenata i vode
-obrada i analiza prikupljenih podataka
-pregledavanje i upoređivanje opštih podataka o objektu i podataka o potrošnji energije te pripremanje i ispisivanje različitih vrsta izveštaja.
-rano otkrivanje nepotrebnog rasipanja energije
-informaciona osnova za donošenje odluka
-pregled i analiza dosadašnjih operativnih podataka
-identifikovanje, priprema i izvršavanje projekata poboljšanja energetske efikasnosti
-precizno definisanje pokazatelja potrošnje, efikasnosti i uspešnosti
-podrška budžetiranju.

Energetski servis za građane

Organizujemo predavanja u koja su uključene firme iz oblasti energetske efikasnosti (proizvođači EE materijala i opreme, projektantske, inženjerske i građevinske firme), kao i edukacije po školama. Informišemo građane i javnosto aktivnostima koje sprovodimo što je važan uslov promocije energetske efikasnosti, upotrebe obnovljivih izvora energije, zaštite okoline i borbe protiv klimatskih promena. Zbog efikasnije saradnje i bržeg pristupa informacijama, osmislili smo službenu stranicu kancelarije www.eevrbas.org i na taj način funkcionišemo kao energetski servis za građane. – naglasio je gospodin Zečevič.

Kancelariju za energetski menadžment u opštini Vrbas s uspehom vode dva energetska menadžera sa licencom 381 za inženjere energetske efikasnosti, diplomirani elektro inženjeri Željko Zečević i Nikola Vujović, inače na funkcijama stručnih saradnika za energetski menadžment, infrastrukturno planiranje i upravljanje kvalitetom. Oni rade energetske preglede, tj. pregled opreme i sistema potrošnje energije u objektu, s namerom da se obezbedi racionalna potrošnja energije, elaborate energetske efikasnosti, i izdaju sertifikate o energetskim svojstvima zgrada – energetske pasoše.

Pored prikupljanja podataka o snabdevanju i potrošnji enegije i izrade energetskog bilansa opštine, vršimo identifikaciju mogućnosti za uštedu energije (izrada energetskih indikatora, definisanje potencijala i mera uštede energije, definisanje liste prioritetnih mera). Indikatori su instrument za merenje efikasnosti komunalnih usluga i javnih zgrada i koriste se za uporedne analize radi definisanja efikasnosti proizvodnje i potrošnje energije. – izjavio je Zečević.

Poseban izazov za Kancelariju za energetski menadžment u Vrbasu je uvođenje sistema energetskog menadžmenta ISO 50001 u funkcionisanje kancelarije.

Implementaciija sistema ISO 50001 je predviđena i akcionim planom za 2014. i finasijskim planom kao i planom javnih nabavki, te ako ne bude nekih nepredviđenih poteškoća nadam se da ćemo uspešno realizovati ovaj posao i postati jedna od retkih opština u ovom delu Evrope koja će imati uveden ovaj sistem u funkcionisanje kancelarije za energetski menadžment. – istakli su energetski menadžeri opštine Vrbas.

Održivi projekti u opštini Vrbas

Energetski menadžer Vrbasa Zečević ističe da je prioritet koji se tiče unapređenja energetske efikasnosti opštini Vrbas rekonstrukcija javne rasvete za koji je urađen pilot projekat, a merenja su pokazala isplativost kroz skoro prepolovljenu uštedu. Kao preduslov za realizaciju ovog projekta je izrada katastra javne rasvete čija je realizacija u toku.

Pored toga, prioriteti u opštini Vrbas su i zamena kotlova, zamena stolarije i postavljanje izolacije.

Kancelarija za energetski menadžment je u svojstvu projekt menadžmenta realizovala za gerontološki centar u opštini projekat postavljanja solarnih kolektora za grejanje vode za dva objekta, dok je za objekat Centra za fizičku kulturu pripremila projektno-tehničku dokumentaciju termo-solarnog postrojenja, čija se realizacija očekuje. – objasnio je Zečević i istakao da je najveći potencijal iz obnovljivih izvora energije u opštini Vrbas u biomasi, solaru i iskorišćenju otpada.

Prednost Kancelarije za energetski menadžment opštine Vrbas jeste u tome što je jedna od prvih u Srbiji koja ima lokalnu strategiju energetskog razvoja i što se u posledenje dve godine sve njene aktivnosti na polju energetike odvijaju u skladu sa godišnjim akcionim planom.

B.R.