PREDSTAVLJAMO Inovativnu sušaru na obnovljive izvore energije

Srbija | Biomasa

1

U opštini Knić, u malo poznatom selu Bečevica, nedavno je predstavljena inovativna sušara koja koristi obnovljive izvore energije.

U razgovoru za Energetski Portal predstavnik kompanije „Agro integral“ i idejni tvorac ove sušare gospodin Vladan Pantović istakao je da je ovakva sušara jedinstvena po principu svog rada. O tome svedoče i dve nagrade za inovativnost dobijene protekle godine. Ideja protipa ove sušare dobila je drugu nagradu na Nacionalnom forumu „Zelenih ideja“, u organizaciji Trag fondacije, kao i prvu nagradu na regionalnom forumu „Filantropija za zelene ideje“ koji je održan u prošle godine u Albaniji, u organizaciji Fonda braće Rokfeler.

Kako je gospodin Pantović istakao, ideja za realizaciju ovakvog projekta došla je pre nekoliko godina nakon izgradnje tunelske sušare snage 80kW na obnovljive izvore energije. Uprkos tome što je kao energent koristila energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora, potrošnja energije je bila prevelika. Kako bi se potrošnja energije smanjila, tim kompanije „Agro integral“ je vreo vazduh, koji je medijum za sušenje proizvoda, uveo u princip recirkulacije kroz komore manjeg poprečnog preseka, a inovacijom koja se tiče održavanja konstante vrednosti vlage vazduha u sušari, obezbedio odvođenje vlage iz vazduha uz minimalne energetske gubitke. Na taj način se obezbeđuju stabilni parametri za sušenje različitog voća, povrća i začinskog bilja uz veliku energetsku efikasnost.

Realizacija ovog projekta započeta je u oktobru 2014. godine, a završena u martu 2015. godine. Proizvod se za sada raspoređuje ručno, dok je sve ostalo automatizovano. Uskoro se očekuje i ugrađivanje kontrolera koji će automatski regulisati parametre kao što su temperatura, vlažnost vazduha i brzina kretanja traka u zavisnosti od proizvoda koji se suši. Sirovina kontinuirano ulazi u sušaru, temperatura je konstantna, nema kondenzacije. Svi materijali koji su korišćeni u njenoj izradi zadovoljavaju svetske prehrambene standarde.

Sušara je potpuno izolovana, što sprečava gubitak energije, a sCAM01408 obzirom na to da je za njen rad potrebna topla voda, mogu se koristiti različiti izvori energije. Za sada, ova sušara koristi solarne kolektore i kotao na biomasu, ali se može koristiti i električna energija, geotermalni izvori, fotonaponski solarni paneli u zavisnosti od potreba i mogućnosti samog domaćinstva.

Ono što ovu sušaru izdvaja od drugih je ušteda energije od 30 odsto u odnosu na tunelske sušare, kraće vreme sušenja proizvoda, automatizovanost, protočnost, ali i jednoobrazan proizvod jer proces sušenja ne zavisi od ljudskog faktora. Velika prednost je i to što je sušara pokretna, kao i što se može koristiti tokom cele godine.

Kompanija „Agro integral“ ima u planu izradu ovakvih sušara za tržište, a njihova cena bi trebalo da bude između 18 i 20 hiljada evra sa kompletnom opremom.

Sandra Jovićević

foto: Vladan Pantović