Prednosti novog transparentnog solarnog panela

Foto-ilustracija: Unsplash (Michael)

Kada bi solarni paneli bili dostupni i na prozorima, a ne samo na krovovima, efekat bi bio mnogo snažniji, zar ne?

Upravo time su se, očigledno, vodili i naučnici iz Mičigena u proučavanju i prilagođavanju novog tipa solarnih panela, tačnije transparentnog solarnog koncentratora koji će moći da se postavi na bilo koju ravnu površinu, na primer prozor, i prikuplja solarnu energiju, bez obzira na nivo propuštanja svetlosti. Transparentni solarni panel koristi organske molekule koji apsorbuju svetlost talasnih dužina koje nisu dostupne ljudskom oku, baš kao infracrvena i ultraljubičasta svetlost.

Pozitivne strane ovog izuma su znatno poboljšana efekasnost u odnosu na uobičajene solarne panele, upravo jer su vertikalno raspoređeni. Zatim, lako se mogu implementirati u već postojeće i stare zgrade, a ne narušavaju ni osnovnu estetsku ideju novih arhitektonskih zdanja.

Ričard Lunt, predavač na odseku Hemijsko inženjerstvo i nauka o materijalima na Mičigenskom univerzitetu i njegov tim kreirali su ovaj novi materijal za proizvodnju solarne energije.

Nije prvi put da se preduzima ovakav projekat i isprobavaju mogućnosti solarne energije koje će imati efikasniji rezultat, ali je po prvi put doveden na zadovoljavajući nivo.

Napomenuto je da ne treba očekivati da se ovim putem u potpunosti pokrije potražnja za energijom za čitavu zgradu na kojoj je instaliran solarni panel, ali da bi se svakako time poboljšao rezultat napajanja energijom. Bilo bi taman dovoljno energije da se podmiri potreba za osvetljenjem i napajanjem električnih aparata u zgradi.

Jelena Cvetić