Predložene mere za bolji kvalitet vazduha u Novom Sadu

Foto-ilustracija: Pixabay

Kvalitet vazduha u Novom Sadu zadovoljava normative, s tim što se na godišnjem nivou beleži porast čestica prašine u kojima se nalaze produkti sagorevanja goriva, podaci su Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Kako bi se kvalitet vazduha u pokrajinskoj prestonici podigao na viši nivo, Gradska uprava za zaštitu životne sredine, predložila je različite mere, koje čekaju saglasnost resornog Ministarstva.

Iako je prema parametrima novosadski vazduh svrstan u prvu kategoriju, što znači da je čist, ili neznantno zagađen, jedan od glavnih njegovih zagađivača jeste saobraćaj. Shodno tome, merenja pokazuju, da su, kao i u većini većih evropskih gradova, u vazduhu prisutne čestice sagorevanja goriva.

Nemamo problema sa gasovima, nemamo problema sa sumpor dioksidom, ali s vremena na vreme se pojavi na dnevnoj varijanti skakanje gasa azot-dioksida, koji je opet vezan za sagorevanje i za klimatske promene kojima smo svakako svedoci, rekla je Sanja Bjelović, Institut za javno zdravlje Vojvodine.

Gradska uprava za zaštitu životne sredine, u procesu je donošenja Plana kvaliteta vazduha, koji bi kvalitet vazduha u Novom Sadu trebalo da podigne na viši nivo. Plan, koji čeka saglasnost Ministarstva za zaštitu životne sredine, sadrži određene mere, među kojima su povećanje pešačke zone, i više zelenila.

Kada je industrija u pitanju, to je optimizacija procesa proizvodnje industrije koja se nalazi na teritoriji našeg grada, a samim tim i podsticanje na što veći prelaz na obnovljive izvore energije i korišćenje nekih alternativnih goriva, kako u saobraćaju, tako i u objektima za zagrevanje, rekla je Elma Bjelica, Gradska uprava za zaštitu životne sredine.

Merenje kvaliteta vazduha u Novom Sadu sprovodi se od 1972. godine, i radi se na tri nivoa. Jedan je u organizaciji Agencije za zaštitu životne sredine, a meri se i na pokrajinskom odnosno republičkom, kao i na lokalnom nivou.

izvor: rtv.rs

Sandra Jovićević