Predlog za davanje državnih garancija za kredite JP „Srbijagas“

Srbija

srbijagas bizlife.rs

Skupština Srbije početkom ove nedelje dobila je predlog zakona o davanju državnih garancija za kredite ovog preduzeća. O predlogu ovog zakona raspravljaće se po hitnom postupku.

JP „Srbijagas“ 8. decembra ove godine potpisalo je ugovore o pozajmici 200 miliona dolara sa pet banaka (OTP banka, Banka Inteza, NBG banka, AIK banka, Unikredit banka) i to sa rokom otplate od pet godina.

Inače, rebalansom budžeta za ovu godinu predviđena su finansijska sredstva za garancije za kredite ovog preduzeća, ali predlogom budžeta za 2015. godinu nisu predviđene ovakve garancije.

Sandra Jovićević

foto: bizlife.rs