Predlog uredbe o Strategiji razvoja energetike u Srbiji

Srbija

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije je saglasno članu 5 i 6. Zakona o energetici pripremilo Predlog Uredbe kojom se utvrđuje Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030. godine za period od 2017. do 2023. godine.

Sve primedbe i sugestije na predlog Uredbe potrebno je dostaviti u periodu od 3.maja 2017. do 15. maja 2017. godine. sa naznakom POS KOMENTARI na email adresu biljana.ramic@mre.gov.rs.

Predlog uredbe POS-a možete pogledati na sledećem linku.

Formular za dostavljanje primedbi i sugestija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: mre.gov.rs

Sandra Jovićević