Predlog novog pravilnika o distribuciji prirodnog gasa

Srbija | Gas

mre zelenasrbija.rs

Ministartsvo rudarstva i energetike Republike Srbije pripremilo je predlog Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima do 16 bar.

Pravilnikom se propisuje izbor trase gasovoda, lokacija i način izgradnje objekata koji su sastavni delovi gasovoda. Navedeno je da gasovod mora da obezbeđuje neprekidno i sigurno snabdevanje gasom potrošača sa mogućnošću isključivanja pojedinih deonica. Osim toga, propisana su minimalna horizontalna rastojanja od stambenih objekata i objekata u kojima privremeno borave ljudi, kao i mere zaštite. Navedeno je kako se mora projektovati i graditi gasovod, merne i regulacione stanice, zaštita gasovoda, njegovo održavanje i revitalizacija.

Predlog Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima do 16 bar sastavljen je na osnovu Zakona o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika, a sve primedbe i sugestije mogu se dostaviti Ministarstvu rudarstva i energetike do 6. aprila 2015. godine.

Sandra Jovićević

foto: zelenasrbija.rs