Predavanje o zaštićenim vrstama za predškolce

OLYMPUS DIGITAL CAMERAU utorak 31. maja 2016. godine u vrtiću „Neven“ na Palilulama u Beogradu Zavod za zaštitu prirode Srbije organizovao je predavanje o zaštićenim vrstama.

Cilj predavanja bio je upoznavanje dece predškolskog uzrasta sa zaštićenim vrstama biljaka i životinja u Beogradu i okolini, ali i sa zaštićenim vrstama koje se nalaze u Srbiji.

U okviru predavanja organizovane su i ekološke edukativne igre „Eko skakalica“, „Zaštićene vrste“ i „Prepoznaj moje stanište“, a mališani su bili veoma zainteresovani za učešće u igrama i radionici.

Sandra Jovićević

foto: zzps.rs