Pre izrade idejnog projekta solarne elektrane zatražiti uslove za njeno priključenje na ED mrežu

Srbija

aleksandar carPomoćnik direktora za Nove tehnologije Instituta „Mihajlo Pupin“ gospodin dipl. inž. Aleksandar Car na panel diskusiji Međunarodnog sajma obnovljivih izvora energije IERWE i THERM 2014. govorio je o tehničkim izazovima priključenja solarne elektrane na elektrodistributivnu mrežu, na osnovu iskustva priključka solarne elektrane na krovu Instituta. Ovom prilikom Car je istakao da bi pre izrade idejnog projekta trebalo zatražiti uslove za priključenje na ED mrežu od nadležne elektrodistribucije.

Uslovi za priključenje solarne elektrane na mrežu, koje je investitor zatražio na početku realizacije projekta, pružaju uvid u neke od stvari o kojima investitor nije dovoljno obavešten i daju podlogu za izradu preciznog i detaljnog idejnog projekta kojim će biti predviđeni svi troškovi.

Nakon izgradnje solarne elektrane i nakon zatraženih uslova za njeno priključenje na elektrodistributivnu mrežu investitor može dobiti informaciju da je potrebna izgradnja dalekovoda za priključenje na mrežu, da li postoji mesto za priključenje na toj lokaciji, ali i da li je potrebna dodatna oprema za elektranu kako bi njeno priključenje uopšte bilo moguće.

S tim u vezi, gospodin Car izneo je primer Elektrodistribucije u Vojvodini za priključenje solarne elektrane na mrežu koja traži da se elektrana obezbedi sistemom daljinskog nadzora kako bi lokalna elektrodistribucija mogla da prati koliko električne energije odlazi u sistem.

S.J.