“Pravo na vodu je ljudsko pravo”

Region

mid_5889e03a55e20“Vode su Ustavom zaštićene kao opšte dobro i uživaju posebnu zaštitu Republike Hrvatske. To jasno pokazuje odnos države prema jednom od naših najvažnijih prirodnih resursa koji je osim kroz Ustav, zaštićen i Zakonom o vodama. Upravo kroz postojeći pravni okvir vode su zaštićene od bilo kakvog oblika privatizacije i zabrana privatizacije. To je  stanovište koje Hrvatska bezuslovno brani.

Svesni smo kako su vode naša komparativna prednost, a pretpostavka da to i ostanu je njihovo očuvanje i zaštita. U tom smislu, treba istaći da je upravo ova Vlada napravila dodatan iskorak u zaštiti voda, te je sektor upravljanja vodama integrisala  u ministarstvo okoline. Upravo da bi se vodama osigurala dodatna i efikasna zaštita u vidu integralnog upravljanja sa ostalim činiocima okoline“ – rekao je juče državni sekretar Mario Šiljeg.

Državni sekretar u Ministarstvu zaštite okoline i energetike Mario Šiljeg učestvovao je na okruglom stolu „Pravo na vodu je ljudsko pravo“ koji se održao u Zagrebu.

Hrvatska je, polazeći od stajališta da je vodno bogatstvo jedno od najvećih i strateški bitnih nacionalnih vrednosti, u skladu sa članom 52. Ustava zaštitila vode kao dobro od interesa za Republiku Hrvatsku koje uživa njenu posebnu zaštitu. Nacionalnim zakonodavstvom je onemogućena privatizacija vodnih resursa što je u skladu i s javnim interesom.

Izvor: mzoip.hr

V.V.