Pravilnik o pokretnoj opremi pod pritiskom

Region

popp_01U skladu sa tačkom 4. Smernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/08), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovane da dostave komentare i sugestije na  predlog Pravilnika o pokretnoj opremi pod pritiskom.

Komentari i sugestije se mogu dostaviti putem pošte na adresu: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka, ili putem e-maila: m.bosancic@mier.vladars.net. Kontakt osoba: Maja Mrkić Bosančić. Pravilnik pogledajte ovde.

Izvor: vladars.net

V.V.