Pravila o promeni snabdevača električne energije i gasa

Srbija

aers

Na sednici održanoj 21. jula 2015. godine Savet Agencije za energetiku Republike Srbije doneo je odluku o novim pravilima o promeni snabdevača električne energije i prirodnog gasa.

Pravila su usaglašena sa odredbama Zakona o energetici iz 2014. godine, a njima se uređuju uslovi i postupak promene snabdevača krajnjeg kupca po ugovoru i potpunom snabdevanju električnom energijom ili prirodnim gasom. Osim toga, pravilima se uređuju i prava, obaveze i rokovi postupanja operatora sistema, trenutnog i novog snabdevača i kupca, navedeno je na sajtu Agencije za energetiku.

Saopšteno je i da je promena snabdevača za kupce koji žele drugog snabdevača potpuno besplatna, kao i da najduže traje 21 dan.

Sandra Jovićević

foto: aers.rs