Poziv za dostavljanje ponuda za projektovanje, isporuku i izgradnju male elektrane „Sirakovo 3“

Srbija

nis

„Naftna industrija Srbije“ raspisala je Poziv za dostavljanje ponuda za projektovanje, isporuku i izgradnju male elektrane „Sirakovo 3“ po principu „ključ u ruke“.

Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu koja mora sadržati jedinične cene, ukupnu cenu, rok za izvršenje usluga i opciju ponude. Rok za završetak realizacije projekta ne sme biti duži od 30. juna 2016. godine, a ponuđač mora dostaviti i bankarsku garanciju u vrednosti od 10 odsto ugovora.

Poziv za dostavljanje ponuda možete preuzeti na sledećem linku.

Tehnički zadatak možete preuzeti na sledećem linku.

Ostalu dokumentaciju možete preuzeti na sajtu NIS-a.

Rok za podnošenje ponuda je 10. avgust 2015. godine.

Sandra Jovićević

foto: nis.eu