Povratak risa u bečke šume nakon skoro 100 godina

Vesti | Svet

Foto-ilustracija: Pixabay

Najugroženija vrsta divljih mačaka u Evropi, evroazijski ris, ponovo je slučajno otkrivena krajem 2020. godine u bečkim šumama i to zahvaljujući pronađenim ostacima plena.

U bečkim šumama ova vrsta divlje mačke je izumrla pre skoro 100 godina. Poslednji primerak ubijen je 1918. godine, pre njegove repopulacije u Austriji. Repopulacija šuma je ustaljena praksa u Beču.  Evroazijski ris se od 1892. godine, pa sve do 2017. godine, kada je zahvaljujući zoološkom vrtu Šenbrun prvi put uselio u bečke šume, smatrao iskorenjenim.

„Ulična infrastruktura u Austriji sprečava spajanje riseva u svrhu razmnožavanja, a i lov desetkuje ovu izolovanu populaciju divljih mačaka. Potrebno je što pre prekinuti taj začarani krug“, zahteva Svetska organizacija za zaštitu prirode (WWF) u Austriji.

U saradnji s organizacijama za zaštitu prirode Grad Beč već godinama forsira repopulaciju evroazijskog risa. U bečkim zaštićenim šumama postavljene su kamere koje su prethodnih meseci zabeležile uspešan rast broja jedinki.

Dokumentovanje prostornog i brojčanog rasta populacije zahteva detaljan monitoring. U tu svrhu kao jedan od dokaza zastupljenosti ovih životinja, uzimaju se u obzir pruge na krznu koje su individualne kod svake jedinke.

Risevi su usamljenici i love samo noću. Zavisno od ponude plena i geografskih obeležja veličina njihove teritorije snažno varira od 50 do 400 kvadratnih kilometara. Da bi se prehranili dnevno im je potrebno 2 kilograma mesa, a glavni plen su srne i divokoze. Odrastao primerak dostiže visinu 50 do 70 centimetara, a očekivani životni vek je 10 do 15 godina.

Izvor: Bljesak.info