Povećano zagađenje vazduha u Podgorici zbog požara

Foto: Pixabay

U Podgorici je povećana koncentracija zagađujućih materija u vazduhu zbog nedavnih učestalih požara.

Kako je saopšteno, dosadašnje analize pokazale su da nisu prekoračene granične vrednosti koje mogu uticati na zdravlje ljudi, ali da je evidentno zagađenje vazduha

Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore će u četvrtak objaviti kolika je koncentracija štetnih PM čestica.

izvor: rtcg.me

Sandra Jovićević