Povećanje recikliranja plastike

Upravljanje otpadom

Drastično je povećano recikliranje plastike sa 14% na čak 70%. To je glavna  preporuka iz opsežnog izveštaja predstavljenog u Davosu u saradnji sa kompanijama iz industrije proizvodnje plastike, na  godišnjem skupu Svetskog ekonomskog foruma (WEF).

Izvještaj je potpisan od strane više od 40 industrijskih lidera, a zagovara održivi pristup budućem odnosu prema plastičnoj ambalaži i drastičnom povećanju stope recikliranja. Izvještaj ne navodi konkretne preporuke kako podstaći recikliranje, ali aktivira niz tema, uključujući zamenu jednokratnih plastičnih kesa, kao i veću upotrebu povratne ambalaže.

Očekuje se uskoro protokol koji će na svetskom nivou regulisati redizajn ambalaže. Čak 50% materijala može se profitabilno reciklirati ako se poboljšaju dizajn plastike i sistemi upravljanja otpadom, navodi se u saopštenju WEF-a.

Plan se fokusira na inovacije kao središte nove strategije, koja bi mogla preokrenuti celi postojeći sistem i istovremeno otvoriti milijarde evra poslovnih prilika. Usklađivanje lanaca vrednosti između javnog i privatnog sektora ključ je budućih promena, zaključeno je.

Izvor: energetika.ba

V.Vukajlović