Povećanje EE u dve javne ustanove u Beogradu

1721814_Potpisivanje_sporazuma beograd.rs

U ponedeljak 14. decembra 2015. godine u zgradi Gradske uprave Beograda potpisani su ugovori o energetskoj rekonstrukciji OŠ „Olga Petrov“ i klinike „Dr Laza Lazarević“.

Sekretar za energetiku grada Beograda gospodin Marko Stojanović izjavio je da je reč o realizaciji projekta izgradnje toplane-elektrane na području Padinske skele, a čiji bi korisnici trebalo da budu bolnica, škola i određeni sadržaji koji su pripadali PKB-u.

Predstavnici OŠ „Olga Petrov“ i klinike „Dr Laza Lazarević“ istakli su da je veoma značajno povećanje energetske efikasnosti na ovim ustanovama.

Predstavnik Vlade Švajcarske Konfederacije gospođa Gabrijela Šafrot izjavila je da Švajcarska ima mnogo iskustva kada je reč o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije, a izrazila je i svoje zadovoljstvo povodom učešća u projektu.

Podsetimo, međudržavnim sporazumom između Vlade Republike Srbije, grada Beograda i Vlade Švajcarske Konfederacije iz 2012. godine predviđeno je da izgradnja toplane-elektrane u Padinskoj skeli bude zajednički finansirana. Tačnije, izgradnju kombinovane elektrane na biomasu i rekonstrukciju škole i bolnice finansiraće Vlada Konfederacije Švajcarske sa 6,4 miliona evra, dok će grad Beograd sa 1,5 miliona evra finansirati izgradnju toplovodne mreže od elektrane do bolnice i škole. Električna energija iz ovog postrojenja će se predavati JP „Elektroprivreda Srbije“, a toplotnom energijom će se zagrevati Osnovna škola „Olga Petrov“ u Padinskoj Skeli, bolnica „Dr Laza Lazarević“ u Beogradu i dva plastenika „PKB-a“ površine dva hektara.

Sandra Jovićević

foto: beograd.rs