Povećana snaga elektrana na OIE u 2016. godini

Foto-ilustracija: Pixabay

Prošle godine instalirana je globalno rekordna nova snaga u obnovljivim izvorima energije, objavljeno je iz pariske organizacije za politike u obnovljivim izvorima REN21, koja je izdala globalni statusni izveštaj za OIE u 2016. godini.

Kapaciteti u obnovljivcima su rasli rekordno, sa procenjenih 161 GW novih dodatnih kapaciteta globalno. Ukupna globalna snaga u OIE, uključujući hidroelektrane, povećala se na 2.017 GW što je 9 odsto više u odnosu na 2015. godinu. Ukupno 62 odsto neto dodatnih kapaciteta prošle godine odnosi se na OIE, čiji kapaciteti rastu brže nego fosilni izvori.

Ipak, u padu su investicije u ovaj izvor energije – ulaganja su pala sa 312,2 milijarde dolara u 2015. godini na 241 milijardu dolara prošle godine, ili 23 odsto. Do pada investicija došlo je zbog usporavanja rasta u Kini, Japanu u ostalim ekonomijama u razvoju, kao i zbog pada cena fotonaponskih sistema i vetroelektrana, što je doprinelo njihovoj troškovnoj kompetitivnosti. Do kraja ove godine više od 50 nacija se obavezalo ukinuti subvencije fosilnim gorivima, javlja EMP.

izvor: energetika.ba

Sandra Jovićević