Povećana proizvodnja energije u NE Krško

Region | Nuklearna energija

Foto-ilustracija: Pixabay

Nuklearna elektrana Krško je u martu 2017. godine proizvela 542315,9 MWh bruto električne energije na izlasku generatora odnosno 516508,2 MWh neto električne energije.

U martu je proizvodnja bila za 1,3 odsto iznad planirane (510000 MWh), dok je faktor raspoloživosti bio 100-postotni, kao i faktor iskorišćenja. Kako je saopšteno, elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operabilni. Reka Sava se u ovom mesecu zagrevala zbog rada elektrane prosečno za 2,1 ºC, a najviše za 3 ºC od dozvoljena 3 ºC.

Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udeo za tritijum u martu iznosio 0,162 odsto, a ukupni godišnji udeo do kraja marta 0,516 odsto. Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udeo u proteklom mesecu iznosio je 0,00019 odsto, a godišnje 0,00072 odsto. Godišnji uticaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih materija ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocenjeni uticaj u martu iznosio je 0,19 odsto i 0,47 odsto godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom je mesecu uskladišteno 24 paketa (4,992 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

izvor: energetika-net.com

Sandra Jovićević