Povećana proizvodnja energije u NE Krško u decembru prošle godine

Region | Nuklearna energija

Foto: NEK

NE Krško je u decembru 2017. godine proizvela 543076,3 MWh bruto električne energije na izlasku generatora, odnosno 516231 MWh neto električne energije.

U tom je mesecu proizvodnja bila za 1,22 odsto iznad planirane (510000 MWh). Faktor raspoloživosti bio je 100-postotni, kao i faktor iskorišćenja. Elektrana je radila unutar ograničenja tehničkih specifikacija. Svi su sigurnosni sistemi bili operativni. U decembru se reka Sava zagrevala zbog rada NEK prosečno za 0,8 ºC, a najviše za 2 ºC od dozvoljena 3 ºC. Najveća ukupna dopusna godišnja radioaktivnost u tekućim ispustima iznosi 45 TBq. Od toga je udeo za tritij iznosio 9,36 odsto, a ukupni godišnji udeo do kraja decembra 19,2 odsto.

Za ostale radionuklide, čija je dopusna godišnja radioaktivnost 100 GBq, udeo u proteklom mesecu iznosio je 0,00065 odsto, a godišnje 0,00682 odsto. Celogodišnji uticaj na stanovništvo zbog ispuštanja radioaktivnih materija ograničen je godišnjom dozom od 50 μSv za pojedinca iz kritične skupine stanovništva. Ocenjeni uticaj u decembru iznosio je 0,10 odsto i 2,02 odsto godišnje doze od dopusne doze na udaljenosti od 500 m. U tom je mesecu uskladišteno 22 paketa (5,898 m3) nisko i srednje radioaktivnog otpada.

izvor: energetika-net.com

Sandra Jovićević