Povećana EE u OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“

energetska efikasnost energetska-efikasnost.me

Ministarstvo ekonomije Crne Gore saopštilo je da je u okviru programa energetske efikasnosti izvršena energetska sanacija OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“.

Kako je navedeno, u okviru realizacije projekta izvršena je energetska sancija krova, postavljena je termoizolacija, izvedeni su radovi na zidovima objekta, sistemu za grejanje ihlađenje, sistemu pripreme potrošnje tople sanitarne vode, rasvete, kao i radovi na pripremi objekta za primenu mera energetske efikasnosti. Obavljena je i rekonstrukcija sanitarnih čvorova i ostalih komponenti koje utiču na ukupnu potrošnju energije i uslove komfora u objektu.

Vrednost radova iznosila je preko 570 hiljada evra.

izvor: cdm.me

foto: eneregtska-efikasnost.me

Sandra Jovićević