Povećana cena transporta prirodnog gasa na 2,70 dinara po metru kubnom

Srbija | Gas

gas_madrid ec.europa.eu

Agencija za energetiku Republike Srbije izdala je saopštenje u kome je navedeno da se usaglašavanjem sa Direktivama Evropske unije prosečna cena transportnog gasa povećala za 2,4 puta, odnosno sa 1,13 na 2,70 dinara po metru kubnom od 1. februara 2015. godine.

Kako je istaknuto, do sada su u Srbiji 30 odsto iznosili fiksni troškovi, a 70 odsto varijabilni, ali usaglašavanjem sa Evropskom unijom fiksni troškovi od 1. februara iznose 70 odsto, dok su 30 odsto varijabilni troškovi. Istaknuto je da se ovime stimuliše efikasno korišćenje transportnog sistema jer će korisnici koji tokom godine ravnomerno koriste gas imati niže troškove transporta u odnosu na prosečne.

Agencija za energetiku Republike Srbije navela je i da cena transporta prirodnog gasa nije menjana od 2010. godine.

Sandra Jovićević

foto: ec.europa.eu