Potvrđeni sertifikati TENT-a

Srbija

e info

Ovlašćeno sertifikaciono telo SGS sprovelo je proveru integrisanog sistema menadžmenta (IMS) u ogranku TENT-a. Nakon provere, važenje sertifikata za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu (OHSAS) produžen je za tri godine.

Šef Službe za IMS u ogranku TENT gospođa Ljiljana Komlenski izjavila je da je zadovoljna rezultatima jer su potvrđeni i sertifikati za sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) i sistem zaštite životne sredine (EMS).

Kako se navodi u saopštenju TENT-a, sertifikat za sistem menadžmenta kvalitetom prvi put je dobijen 2005. godine, dok je sertifikat za sistem zaštite životne sredine ISO 140001 dobijen 2008. godine. Sertifikat za sistem upravljanja zdravljem i bezbednošć na radu uspostavljen je 2010. godine.

Sandra Jovićević

foto: tent.rs