Potrošnja prirodnog gasa u Kantonu Sarajevo i FBIH

Region

logoKako BH-Gas javlja,  potrošnja gasa u Kantonu Sarajevo, a prema potrošnji za prvih 20 dana u mesecu decembru iznosiće 25 miliona kubika gasa, što će biti najveća decembarska mesečna potrošnja gasa u KS za zadnjih 5 godina.

Istovremeno, u toku jučerašnjeg dana Federaciji BIH je isporučeno cca 1,2 miliona kubika gasa, a što je omogućeno novim aneksom ugovora koji je BH-Gas/Energoinvest potpisao sa mađarskim transporterom FGSZ-om, a koji je u prethodnom periodu ograničavao transport gasa na 1,05 miliona kubika gasa dnevno. Ovim je prestala praksa da se u FBiH odnosno KS umesto prirodnog gasa koristi mazut.

Ujedno BH Gas napominje da je kapacitet gasovoda u BiH 1,8 miliona kubika gasa dnevno, od čega sama Federacija BiH evidentno koristi gotovo 70% kapaciteta ili 1,2 miliona kubika gasa iako je zima tek počela.

Takođe, naglašava se da je ovom nivou potrošnje gasa u Kantonu Sarajevo doprinela i snižena cena gasa, čime su ostali energenti postali nekonkurentni, sa svim prednostima čistog energenta koji prirodni gas podrazumeva.

Izvor: bh-gas.ba

Vesna Vukajlović