Potrošnja nafte veća od potrošnje hrane

Vesti | Srbija | Nafta

skundricPotrošnja nafte po glavi stanovnika daleko je veća od potrošnje hrane, i zato su važne investicije u tom sektoru, kao i odgovoran odnos u kreiranju strategija za korišćenje prirodnih resursa i održivi razvoj prenosi Tanjug, ono što je rečeno prošlog četvrtka na ekspertskoj radionici Nacionalnog naftnog komiteta o perspektivama naftnog sektora. Predsednik Nacionalnog naftnog komiteta Srbije Petar Škundrić rekao je na skupu u Beogradu da potrošnja nafte po stanovniku danas iznosi više od pola tone navodeći i da postoje uslovi za iznalaženje racionalnih i optimalnijih rešenja u protrošnji nafte i gasa kao najvažnijih energenata.“Za Srbiju naftno – gasni sektor u celini je najznačajniji industrijski sektor i predstavlja okosnicu u razvojnom smislu. Srbija ima velike šanse da u sledećem investicionom ciklusu pokrene nove energetske projekte ne samo od nacionalnog već i regionalnog interesa koji će u infrastrukturnom smislu povezivati region“, smatra Škundrić.

On je dodao da se nada da će uprkos teškom vremenu i turbulencija u gasno-naftnom sektoru, ipak biti mogćnosti da u ovom sektoru bude velikih kapitalnih investicija. Kako je ocenio, bez njih u ovom sektoru nema ubrzanog daljeg razvoja u civilizacijskom smislu. On je rekao i da je važan ekološki odnos prema pitanju korišćenja prirodnih resursa. Dodao je da nema drugih industrijskih obasti ili grana koje su imale takav dinamičan razvoj, niti dotiču život građana u svetu kao što je energetika.“Zato je važan odgovoran i racionalan odnos u razmatranju startegija i opcija koje će doprineti tome da se odgovorno i racionalno ponašamo u korišćenju prirodnih resursa i stvaranju uslova za održivi razvoj  kako bi se obezbedila i zdrava i čista priroda“, rekao je Škundrić. On je naveo da je realno očekivati da će u narednih nekoliko decenija fosilna goriva učestvovati u približnom odnosu kao danas i da nam to nameće obavezu da budemo krajnje racionalni i društveno odgovorni. Predsednik Svetskog naftnog saveta Jožef Tot rekao je da su cene nafte još uvek niske i da se suočavamo sa velikim izazovima, te da je važno i da se sagleda na duži rok razvoj sektora. „Nažalost industrija nafte i gasa suočena je sa jako puno neizvesnosti sa kojima moramo izaći na kraj“, rekao je Tot i istakao da su među njima pitanja kao što su fleskibilnost cena, promene na tržistu…

Navodeći da je izvesno da će svetska populacija da se uveća, on je kazao da je onda izvesno i da će se povećati potrošnja energije po glavi stanovnika.“ Naša uloga je da obezbedimo pristup oblicima čiste energije za sve“, rekao je Tot. On je naglasio i da bi se smanjio, odnosno ograničio rast temperature na manje od dva stepena mora da se promeni način skladištenja i korišćenja goriva. Učesnici konferencije podsetili su da se iduće godine očekuje veliki svetski kongres na kome će se govoriti o perspektivama i trendovima u energetici u narednim godinama, odnosno za period od 2030. do 2050. godine. Predsednik programskog komiteta Svetskog naftnog saveta Tor Fjaeran rekao je da je važno da obezbedimo energiju i energente za  budućnost, a pedsednik Partnerstva za globalne resurse Mehmet Ogutču primetio je da se tehnologije i inovacije rapidno menjaju u toj industriji. Zbog toga je, kako je naveo, važno da se kompanje prilagode situaciji.“Naftaši sanjaju o većoj upotrebi škriljca i u samoj nuklearnoj energetici dešavaju se velike promene koje moramo pratiti“, istakao je Fjaeran. On je naveo da će se do 2035. dve trećine kapaciteta za proizvodnju oslanjati na obnovljive izvore energije. „Ugalj više nije kralj iako se veoma koristi u Kini, a takođe i u Americi je u energetskom smislu i dalje je veoma važan izvor“, rekao je Fjaeran.

Izvor: www.tanjug.rs