Potrošnja energije smanjena 49 odsto nakon energetske sanacije objekata u CG

Ilustracija: Pixabay

Ministarstvo ekonomije Crne Gore je u energetsku adaptaciju 43 objekta u Crnoj Gori uložilo oko 34,5 miliona evra, nakon čega je potrošnja energije smanjena za oko 49 odsto u 39 objekata u kojima je izvršen monitoring.

Projektom Energetska efikasnost u Crnoj Gori (MEEP) do 2020. godine planirano je da u državi ukupno bude 53 energetski adaptirana objekta sa vrednošću rekonstrukcije od 46,5 miliona evra. Ti projekti realizuju se na osnovu kredita sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj od 2009. godine i Programom energetske efikasnosti u javnim zgradama, faze I i II (EEPPB), koji se sprovodi na osnovu kredita i finansijskog ugovora sa Nemačkom razvojnom bankom.

Iz Ministarstva ekonomije sopšteno je da se u cilju verifikacije do sada realizovanih aktivnosti, u okviru ta dva programa sprovode tehnički i socijalni monitoring i evaluacija. Tehničkim monitoringom i evaluacijom utvrđuju se ostvarene energetske uštede, koje služe da bi se energetski kvantifikovali rezultati projekata. Tehnički monitoring i evaluacija do sada su sprovedeni u 39 objekata, od kojih u 28 škola, 2 studentska doma i 9 bolnica, koji su rekonstruisani i za koje postoje podaci o potrošnji energenata za bar jednu grejnu sezonu. Podaci kazuju da je ukupna ostvarena godišnja ušteda energije u tim objektima 15.528.648 kWh, odnosno potrošnja energije je nakon primene mjera energetske efikasnosti smanjena za oko 49 odsto. Procenjeno je i godišnje smanjenje emisije CO2 i ono iznosi 5.576 t.

izvor: vijesti.me

Sandra Jovićević