Potrošeni prirodni kapaciteti za 2015. godinu

Svet

GFN_EOD_2015

Neprofitna organizacija „Globalna mreža za ekološki otisak“ objavila je da je za osam meseci 2015. godine čovečanstvo iskoristilo prirodne kapacitete za celu 2015. godinu. Kako se Dan prekoračenja zemlje pomera svake godine unapred, ove godine je to 13. avgust. Nakon ovog datuma, svaka dalja potrošnja prirodnih resursa je neodrživa, a ako se nastavi dalja potrošnja do kraja 2015. godine biće potrošeno 60 odsto više prirodnih resursa nego što je preporučeno.

Predsednik „Globalne mreže za ekološki otisak“ gospodin Matis Vakernagel izjavio je da je potrebno postepeno smanjivati upotrebu fosilnih goriva, kako bi se smanjila i potrošnja globalnih kapaciteta.

Dan prekoračenja zemlje prvi put je zabeležen sedamdesetih godina prošlog veka, kada su prirodni resursi bili potrošeni krajem decembra, a od tada se svake godine pomera. Predviđa se da će Dan prekoračenja zemlje 2030. godine biti u junu, što bi odgovaralo potrošnji resursa za dve planete.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs