Potrošači biraju način obračuna grejanja

Vesti | Srbija

vvJavno komunalno preduzeće „Standard“, koje pruža grejne usluge u gradu Vrbasu, ponudiće građanima da se izjašnjavanjem odluče koji način obračuna utrošene toplotne energije žele da se primenjuje, paušalni na godišnjem nivou ili po utrošku tokom grejne sezone.

„Svi korisnici grejnih usluga imaće mogućnost da se izjasne o načinu obračuna i isporuke toplotne energije tako što će moći da se opredele za stari sistem obračuna i naplate – paušalno po m2 u 12 jednakih mesečnih rata, ili da ostanu na važećem sistemu obračuna po utrošku. Takođe, svima će biti data mogućnost plaćanja dugovanja na 6 mesečnih rata zaklјučivanjem sporazuma sa JKP ‘Standard’. Uslove, dinamiku i način izjašnjavanja korisnika grejnih usluga će odrediti Nadzorni odbor preduzeća“, istakao je gospodin Duško Ćutilo, član opštinskog Veća.

Prema planu, o načinu obračuna isporučene toplotne energije izjašnjavaće se korisnici stanova u sklopu podstanice kojoj pripadaju, što znači da se može dogoditi da u gradu istovremeno na snazi budu i jedan i drugi način obračuna.

„Da bi se odabrao jedan način obračuna potrebno je da se vlasnici 70 odsto od ukupne grejne površine na toj podstanici izjasne za neku od varijanti. Problem koji se pojavio u par zgrada u kojima su računi za grejanje bili znatno veći u odnosu na specifičnu potrošnju za dati mesec, rešiće se tako što će biti korigovani računi ukoliko mesečna obračunata potrošnja toplotne energije odstupa za više od 50%, a izvršiće se umanjenje obračunate potrošnje za 25% za odgovarajući obračunski period za grejnu sezonu 2015/2016.god.

Korekcija će biti izvršena za celu grejnu sezonu. Takođe, Opštinsko veće je dalo saglasnost na odluku Nadzornog odobra JKP ‘Standard’ da se cene grejanja umanje za 10% od februara i o tome smo već obavestili građane. Jedan od problema koji su građani spomenuli je i informacija da postoje zgrade i objekti koji su prijavili jednu, a greju značajno veću površinu, što će takođe biti provereno kako sledeću grejnu sezonu ne bismo dočekali sa istim problemima“, pojasnio je gospodin Ćutilo i dodao da je lokalna samouprava svesna situacije u kojoj se nalaze građani i da se problemi moraju rešavati.

V.V.

http://www.vrbas.net/