Potrebno unapređenje sistema upravljanja otpadom u Zagrebu

Region | Upravljanje otpadom

mid_56d6ec4480c7f

U prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine i prirode Republike Hrvatske održan je sastanak posvećen unapređenju sistema upravljanja otpadom u Zagrebu.

Ministar zaštite životne sredine i prirode gospodin Slaven Dobrović izjavio je da problem upravljanja otpadom u Zagrebu mora biti rešen u sardnji sa gradovima i županijama. On je dodao da se radi na redefinisanju postojećeg sistema upravljanja otpadom, ali i da Zagreb ima potrebne resurse da relativno brzo usvoji i primeni strateške promene iz ove oblasti. Naveo je da je bitno voditi se načelima cirkularne ekonomije, ali i da bez unapređenja sistema upravljanja otpadom u Zagrebu nije moguće izgraditi dobar nacionalni sistem upravljanja otpadom.

Gradonačelnik Zagreba gospodin Milan Bandić istakao je da podržava saradnju grada i resornog ministarstva u oblasti upravljanja otpadom, a da je zajednički cilj ispuniti obaveze u pogledu upravljanja otpadom, povećati količine odvojeno prikupljenog otpada i smanjiti količine otpada koji se trenutno odlaže.

Na sastanku je istaknuto da će radna grupa u narednom periodu izraditi akcioni plan sa merama za izgradnju resursno efikasnog sistema upravljanja otpadom u skladu sa cirkularnom ekonomijom.

Sandra Jovićević

foto: mzoip.hr