Potrebno uložiti 4,9 milijardi evra za implementaciju Direktive o komunalnim vodama

slika sastanka

U prostorijama Privredne komore Beograda 26. aprila 2016. godine održana je prezentacija rezultata projekta „Predlog za određivanje ranjivih zona i osetljivih područja u skladu sa Nitratnom direktivom i Direktivom o komunalnim otpadnim vodama“.

U okviru prezentacije istaknuto je da poljoprivreda predstavlja relativno mali ili osrednji izvor zagađenja voda u Srbiji, a da predložene nitratno ranjive zone pokrivaju otprilike 49 odsto čitave teritorije Srbije. Navedeno je da je za implementaciju Direktive o komunalnim otpadnim vodama u Srbiji potrebno uložiti oko 4,9 milijarde evra, a predstavljen je i dokument „Pravilo dobre poljoprivredne prakse“.

Istaknuto je da je cilj Direktive o komunalnim otpadnim vodama zaštita životne sredine od štetnih uticaja ispuštanja otpadnih voda i ispuštanja iz nekih industrijskih sektora, kao i da bi trebalo transponovati UWWT direktivu u zakonodavstvo Republike Srbije, odnosno čak 95 odsto teritorije Srbije trebalo bi da bude označena kao teritorija u slivovima osetljivih područja.

Sandra Jovićević

foto: kombeg.org.rs