Potrebno stimulisati otvaranje više obrazovnih profila za proizvodna zanimanja

Vesti | Srbija

U Privrednoj komori Vojvodine (PKV), u petak, 16. marta 2018. godine održana je druga sednica Grupacije za metalnu i elektroindustriju PKV, kojom je predsedavao predsednik Grupacije, menadžer Vojvođanskog metal klastera (VMC) Zoran Pekez.

Na dnevnom redu, pored ostalog, našla su se dva veoma važna pitanja od interesa za ove dve grane industrije u AP Vojvodini: konkurentnost i zapošljavanje – doprinos razvoju sektorske politike koji provodi Vlada Republike Srbije, kao i dualno obrazovanje i modaliteti uključivanja metalske i elektro industrije AP Vojvodine u proces.

Foto: Privredna komora Vojvodine

– Ocenjeno je da je sektorska strategija dobro postavljena i da su projektovani očekivani rezultati do 2022. godine veoma ambiciozno postavljeni ali i su dostižni, no projektovana sredstva (Vlade Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj) neće biti dovoljna za dostizanje projektovanih ciljeva – istakao je Pekez.

On je dodao da je dualno obrazovanje kroz pojedinačne inicijative i projekte jednog broja kompanija (pre svega stranih u Srbiji) počeo da se odvija u praksi i pre donošenja Zakona o dualnom obrazovanju.

– Početni rezultati i iskustva aktera su impresivni, kako sa aspekta poslodavaca, tako i sa aspekta obrazovnih institucija, učenika i njihovih roditelja. Interes privrede i obrazovnog sistema je da proces dualnog obrazovanja koji počinje i formalno da se primenjuje od školske 2019/2020 započne organizovano, efikasno i da donese korist svima u procesu. Učesnici su istakli potrebu i neophodnost da se javnoj i širokoj promociji obrazovanja za proizvodna zanimanja mora posvetiti veća pažnja kroz organizovanu akciju PKV, VMC, škola i lokanih samouprava. Primera dobre prakse u realizaciji dualnog obrazovanja u Vojvodini već ima i neophodno ih je promovisati – naglasio je Pekez.
Dodao je da je podrška poslodavaca za opremanje i osavremenjavanje namenskih kabineta za realizaciju nastave u oblasti mašinstva i elektro-tehnike neophodna.

– Politika upisa u srednje škole trebala bi da doživi određene promene u pravcu stimulisanja otvaranja više obrazovnih profila za proizvodna zanimanja, kao i stvaranje mogućnosti da se u manjim lokalnim sredinama omogući realizacija dualnog obrazovanja kroz upis manje grupe učenika kada lokalna privreda ima interesa. Potencijalne zamke koje bi mogle biti izražene pre svega u ‘uskoj’ specijalizaciji učenika prema potrebi jednog poslodavca treba na vreme predvideti i obrazovni sistem prilagoditi i uspostaviti tako da se u proces obrazovanja obavezno uključe razvojne institucije poput tehnoloških i inovacionih centara i slično – rekao je Pekez.

Prema podacima Ministarstva finansija iznetim u dokumentu „Tekuća makroekonomska kretanja“ objavljenim u martu 2018. godine, fizički obim industrijske proizvodnje u januaru 2018: u odnosu na januar 2017. porastao je za 11,3%, čemu najznačajniji pozitivan doprinos daju hemijska i metalska industrija i proizvodnja koksa i derivata nafte; tokom prošle 2017. godine prerađivačka industrija je imala rast od 4,5 pp opredeljen pre svega povećanjem proizvodnje u izvoznim delatnostima, a glavni nosioci rasta bili su mašinska, hemijska i metalska industrija; posmatrano prema nameni, proizvodnja intermedijarnih proizvoda daje najznačajniji pozitivan doprinos rastu industrijske proizvodnje u Srbiji, što je najvećim delom rezultat pozitivnih kretanja u metalskoj, gumarskoj i hemijskoj industriji.

Mašinska i metalska industrija u Srbiji u dugom nizu godina pokazuje vitalnost i prednjači po mnogim poslovnim pokazateljima i ostvarenim rezultatima.

– Perspektive i mogućnost daljeg razvoja kroz pristup Industriji 4.0 za mašinsku i metalsku industriju u Srbiji je potpuno izvesna i mnogi će naći svoj profesionalni angažman baš u ovim industrijama i ako možda danas misle da to nije tako – zaključio je Pekez.

Pored članova Grupacije, sednici je prisustvovao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, kao i direktori više vojvođanskih srednjih stručnih škola, a ispred PKV, prisutni su bili koordinator rada udruženja mr Dragomir Đukić, sekretar Udruženja industrije mr Zoran Trpovski i sekretar Udruženja usluga Slavica Hajder.

Prisutni su upoznati sa aktivnostima nadležnih ministarstava uključenih u projekat „Konkurentnost i zapošljavanje“, kroz izradu četiri sektorske strategije za one industrijske grane koje imaju izražen potencijal za intenzivan razvoj, koje stvaraju najveću dodatu vrednost, imaju najveći potencijal za rast izvoza i investicije i kapacitete da pokrenu održivi rast ukupne privrede Srbije. Među tim sektorima je i industrija mašina i opreme.