Potrebno sačuvati JP PEU „Resavica“

Srbija | Goriva

rudnici_resavica_03Ministar rudarstva i energetike Republike Srbije gospodin Aleksandar Antić izjavio je da jeza državu veoma bitno da sačuva Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja „Resavica“ jer ono predstavlja strateški interes Srbije.

On je istakao da se za neke rudnike ovog preduzeća naziru rešenja, kao i da Sindikat mora zaštititi imovinu rudnika od plenidbe. Dodao je i da je potrebno što pre organizovati sastanak sa predstavnicima JP „Elektroprivrede Srbije“ kako bi se rešilo pitanje plasmana uglja uElektroprivredu.

Predstavnici Sindikata istakli su da se zbog neadekvatne cene uglja gubi oko milijardu dinara godišnje, kao i da se ne sprovodi plan konsolidacije.

U sklopu Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica nalazi se devet rudnika uglja sa podzemnom eksploatacijom. Preduzeće je osnovano 1992. godine.

Sandra Jovićević

foto:jppeu