Potrebno povećanje OIE i unapređenje EE

Srbija

aleksandar-vlahovic kurir.rs

Predsednik Saveza ekonomista Srbije gospodin Aleksandar Vlahović na konferenciji „Klimatske promene i zelena ekonomija“ izjavio je da su oblasti koje su ključne za razvoj zelene ekonomije energetika, povećanje obnovljivih izvora energije i razvoj organske proizvodnje. On je dodao da je potrebno povećanje obnovljivih izvora energije za oko 10 odsto, a da su u svetu dominantni termonuklearni izvori, a zatim slede hidroenergetski izvori.

Vlasnik kompanije „MK grupa“ gospodin Miodrag Kostić izjavio je da su proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije i proizvodnja organske hrane perspektiva za „zelenu“ ekonomiju. Prema njegovim rečima, Srbiji je potreban duži period u odnosu na razvijene zemlje da unapredi „zelenu“ ekonomiju.

Na Međunarodnoj konferenciji „Klimatske promene i zelena ekonomija“ koja je održana 20. novembra 2014. godine u Beogradu zaključeno je da je potrebno raditi na unapređenju energetske efikasnosti, povećanju energije iz obnovljivih izvora, smanjenju emisije štetnih gasova i rastu organske proizvodnje.

Sandra Jovićević

foto: kurir.rs