Potrebno jačanje administrativnih i finansijskih kapaciteta u oblasti životne sredine

ekourb

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine izdao je saopštenje u kojem je apelovao na donosioce odluka na republičkom nivou da u okviru pravnih i drugih mogućnosti doprinesu očuvanju postojećih i daljem unapređenju administrativnih kapaciteta u oblasti životne sredine u organima lokalnih samouprava, pokrajinske i republičke administracije.

U saopštenju se navodi da stanje u oblasti životne sredine i postojeći administrativni i finansijski kapaciteti sada ne odgovaraju zahtevnim obavezama u okviru pregovaračkog procesa za Poglavlje 27, a da će najveći problem biti rešavanje otpadnih voda, otpada i industrijskog zagađenja za šta je potrebno izdvojiti oko 7 milijardi evra. Istaknuto je i da u izveštajima Evropske komisije za Poglavlje 27 stoji da Srbija mora konsolidovati svoje strateško planiranje i administrativni kapacitet za dalje usklađivanje svoje politike sa politikama EU, kao i da je potrebno povećati administrativne kapacitete u svim oblastima koje se tiču zaštite životne sredine.

U zaključku saopštenja navedeno je da je osim administrativnih, potrebno unaprediti i finansijske kapacitete ponovnim uspostavljanjem republičkog fonda za životnu sredinu i obezbeđivanjem adekvatnih finansijskih sredstava u Pokrajinskom budžetskom fondu za životnu sredinu.

Sandra Jovićević

foto: lerindjija.rs