Potrebno implementirati Direktivu o industrijskim emisijama pre pridruživanja EU

Srbija | Održivi razvoj

direktiva eko.minpolj.gov.rs

U sredu 25. februara 2015. godine u prostorijama Privredne komore Srbije održana je konferencija „Direktiva o industrijskim emisijama (2010/75/EU) – uslovi implementacije i mogućnosti koje pruža proces pridruživanja EU“. Ova konferencija održana je u okviru projekta „Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja (IPPC), sprečavanja hemijskih udesa (Seveso) i uspostavljanje EMAS sistema“.

Državni sekretar Ministartsva poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Stana Božović izjavila je da je Direktiva o industrijskim emisijama složena direktiva zbog toga što obuhvata sedam direktiva koje se odnose na industriju. Ona je dodala i da se postojeća industrijska postrojenja susreću sa ozbiljnim zahtevima za dostizanje evropskih standarda, ali da su potrebna velika materijalna ulaganja.

Državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike gospođa Mirjana Filipović istakla je da je strateški cilj Republike Srbije pridruživanje Evropskoj uniji, za šta je, između ostalog, potrebno primeniti Direktivu o velikim ložištima. Prema njenim rečima, potrebno je usaglasiti rad velikih ložišta u Srbiji sa graničnim vrednostima emisija koji su propisani Direktivom, a Ministarstvo rudarstva i energetike sprovodi niz aktivnosti po ovom pitanju.

U okviru konferencije „Direktiva o industrijskim emisijama (2010/75/EU) – uslovi implementacije i mogućnosti koje pruža proces pridruživanja EU“ bilo je reči i o izradi DSIP, kao i saradnji sa projektnim timom u vezi Direktive o industrijskim emisijama.

Zvanično saopštenje možete pročitati ovde.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs

izvor: eko.minpolj.gov.rs