Potrebno da aktivna mobilnost postane integralni deo primene novog klimatskog sporazuma

Srbija

cop 21 eko minpolj

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da državni sekretar ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine gospođa Stana Božović učestvuje na svetskoj konferenciji o klimatskim promenama u Parizu COP 21.

Kako je navedeno, u okviru pomenute konferencije održana su četiri panela na kojima su izneti stavovi Republike Srbije, između ostalog i panel „Zdravlje u središtu klimatskih promena“.

Gospođa Božović izjavila je da je potrebno posvetiti pažnju aktivnostima kao što su hodanje i biciklizam, a koje bi trebalo prihvatiti kao novi vid politike urbanog razvoja i transporta. Dodala je da države članice SZO/UNECE zajednički rade na ovom konceptu u okviru Pan Evropskog programa, koji predstavlja međunarodnu političku platformu, integrišući delovanje ministarstava saobraćaja, životne sredine i zdravlja. U okviru svog izlaganja gospođa Božović je pozvala druge države i resorna ministarstva da se priključe Pan Evropskom partnerstvu za biciklizam i učine da aktivna mobilnost postane integralni deo primene novog klimatskog sporazuma.

Panel „Zdravlje u središtu klimatskih promena“ organizovali su Regionalna kancelarija Svetske zdravstvene organizacije – Evropska radna grupa za zdravlje i klimatske promene, Istraživački centar Monaka i Savez za zdravlje i životnu sredinu.

Sandra Jovićević

foto: eko.minpolj.gov.rs