Potrebno ažurirati studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za skladištenje otpada u Kraljevu

Srbija | Upravljanje otpadom

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je donelo rešenje da je nosilac projekta STEEL-IMPEX iz Novog Sada u obavezi da ažurira Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja opasnog otpada i tretmana otpadnih vozila i elektronskog i električnog otpada na teritoriji grada Kraljeva.

Istaknuto je da je nosilac projekta u obavezi da posebno obradi poglavlja u kojima se odstupilo od prethodnih projektnih rešenja, a odnosi se na tretman i skladištenje električnog i elektronskog otpada.

Kako je saopšteno, uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine ili na internet sajtu resornog ministarstva, a primedbe i sugestije mogu se podneti u roku od 15 dana od obbjavljivanja oglasa.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: eko.minpolj.gov.rs

Sandra Jovićević