Potrebna reciklaža građevinskog otpada u Republici Srbiji

Srbija | Upravljanje otpadom

otpad pks.rs

U prostorijama Privredne komore Srbije 3. decembra 2015. godine održana je prva radionica „Izrada plana za upravljanje otpadom od izgradnje i rušenja“.

Savetnik u Privrednoj komori Srbije gospodin Siniša Mitrović izjavio je da su poplave 2014. godine nanele štetu od 1,6 milijardi evra, a da je posledica izlivanja reka i zatrpavanje vodotokova građevinskim otpadom. Kako je istakao, razvijene zemlje kao što su Danska, Holandija i Belgija recikliraju preko 80 odsto građevinskog otpada od rušenja, dok se u Srbiji uopšte ne reciklira građevinski otpad što dovodi do neograničenog korišćenja materijala kao što su šljunak i kamen, dok se odlaganjem otpada trajno devastira prostor. On je naveo da je cilj izrade nacionalnog plana upravljanja građevinskim otpadom podrška otvaranju reciklažnih centara i puna reciklaža.

Radionica je održana u okviru tvining projekta „Unapređenje upravljanja opasnim otpadom u Republici Srbiji“ koji je započet u aprilu 2015. godine, a partneri na projektu su Republika Srbija, Austrijska agencija za zaštitu životne sredine i Nemačko savezno ministarstvo zaštite životne sredine.

Inače, do sada su održane prve radionice za Integrisani plan upravljanja opasnim otpadom, za POPs otpad i za otpadna vozila.

Sandra Jovićević

foto: pks.rs