Potrebna kontrola retkih, ugroženih, zaštićenih vrsta sa CITES liste prometa

Vesti | Region

Foto: Pixabay

Upravi carina Crne Gore potrebna je bliža saradnja sa referentnim naučnim institucijama, koje moraju dati podršku u određivanju biljnih i životinjskih vrsta sa liste zaštićenih i ugroženih, a koje bez odgovarajućih dozvola ne bi smele da se unose preko granice.

To je saopštio menadžer projekta Centra za zaštitu biodiverziteta mora Boka Akvarijum – (MonteAqua), Radoje Laušević, u okviru kojeg je na Institutu za biologiju mora održana je radionica na temu „Zoo Direktiva“ i “CITES – konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune.

Preko 20 učesnika iz različitih institucija iz Crne Gore i regiona diskutovalo je o iskustvima Crne Gore u sprovođenju EU direktiva, ali i neophodnosti usaglašavanja zakonskog okvira sa zakonskim okvirom Evropske komisije, u procesu priključivanja EU.

Laušević, kaže za Radio Jadran, da je prioritetno ostvarivanje bliže komunikacije nadležnih institucija u kontroli retkih, ugroženih, zaštićenih vrsta sa CITES liste prometa.

Crna Gora već poseduje nekoliko uvoznih, egzotičnih vrsta sa CITES liste, koje dominiraju nad domaćim.

– Ako pričamo o akvarijumima, to su onda razni korali i tropske ribe koje se mogu preneti preko granice. Do sada je najviše problema bilo sa ilegalnim transportom nekih vrsta ptica. CITES lista jeste obimna, ali je neophodno periodično obnavljati, poručio je Radoje Laušević.

CITES i ZOO direktive u Crnoj Gori sprovodi Agencija za životnu sredinu pri Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Problem, kako je kazao, nije u zakonodavnom okviru, već u praktičnoj primeni, jer policija i carinici, kako smatra, morali bi biti dodatno obučeni.

Uz to, najavljeno je formiranje i javnog morskog akvarijuma u Crnoj Gori, u prizemlju Instituta, koji će ispunjavati sve kriterijume ZOO direktiva, ali će biti i pionir u predlaganju novih zakonskih okvira i regulativa za slične institucije u Crnoj Gori.

Milisav Pajević