Potrebna je saradnja lokalnog stanovništva i nacionalnih parkova

Srbija

prirucnik_naslovna_580106WWF je nedavno objavio i na svom sajtu postavio PDF izdanje „Priručnika za uključivanje zainteresovanih strana u upravljanje zaštićenim područjem“ za sticanje znanja i saveta za uključivanje lokalne zajednice u upravljanje nacionalnim parkom.

U okviru programa „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ WWF zajedno sa partnerima radi na unapređenju upravljanja zaštićenim područjima. Cilj uspostavljanja Saveta korisnika u nacionalnim parkovima je da okupi, sasluša i pomiri interese stanovništva, organizacija, institucija i preduzeća, koji žive i rade u nacionalnim parkovima ili njihovoj neposrednoj okolini. Nastoje da zajedničkim radom dođemo do modela koji će na održiv način povezati stanovništvo i nacionalne parkove, tako da uspešan rad nacionanih parkova bude svima od koristi. Takođe, dobra saradnja parka i lokalne zajednice doprineće zaštiti prirode i biološke raznovrsnosti, što je osnovni cilj WWF-a.

Priručnik za Participativno upravljanje zaštićenim područjima prvenstveno je namenjen upravljačima zaštičenih područja, ali i drugim učesnicima u zaštiti prirode. Pripremljen je u formatu koji je pogodan za praktičnu primenu i svakodnevnu upotrebu. Verujemo da se zaštićenim područjima bolje upravlja i da je priroda bolje očuvana ukoliko je lokalna zajednica na pravi način uključena u upravljanje.

Poslednja radionica „Nacionalni parkovi – model za održivi razvoj“ je organizovana u saradnji sa Stalnom Konferencijom Gradova i Opština u Beogradu 12. i 13. decembra 2016. godine. Okupila je predstavnike lokalnih samouprava sa područja nacionalnih parkova Fruška gora, Đerdap i Tara. Radionica je stavila akcenat na razumevanje zaštite prirode na nov i sveobuhvatan način, kao i razumevanje direktne veze zaštite prirode sa društveno-ekonomskim dobrobitima i razvojem lokalnih zajednica i regiona. Cilj radionice bio je sticanje komunikacionih veština potrebnih za umrežavanje i pokretanje saradnje i zajedničkih inicijativa.

Za više informacija posetite sajt www.wwf.rs

V.Vukajlović