Potreban pomak u oblasti upravljanja otpadom u Crnoj Gori

Region | Upravljanje otpadom

medicinski-otpad

Ministarstvo zdravlja Crne Gore saopštilo je da ima u planu da do kraja 2018. godine utvrdi količine medicinskog otpada kod svih privatnih zdravstvenih ustanova.

Kako je navedeno, u medicinskim ustanovama u Crnoj Gori razvrstavanje otpada vrši se na mestu nastanka otpada, a zatim se otpad transportuje do privremenog skladišta koje se nalazi u okviru ustanove.

Predstavnici Ministarstva zdravlja Crne Gore naveli su da obučenost osoblja za upravljanje medicinskim otpadom nije na zadovoljavajućem nivou, a zbog čega je potrebna dodatna obuka. Osim toga, nema dovoljno materijalnih i ljudskih resursa, a potrebno je poboljšati sistem selektivnog sakupljanja opasnog otpada i izvršiti selektivno sakupljanje komunalnog otpada.

izvor: cdm.me

Sandra Jovićević