Potpisani ugovori za projekte EE i štedljive rasvete u Vojvodini

psemr

Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine gospodin Nenad Stanković 28. jula 2015. godine potpisao je ugovore sa predstavnicima ustanova koje su dobile sredstva za sufinansiranje projekata štedljive unutrašnje rasvete i energetsku efikasnost u objektima javne namene.

Gospodin Stanković je ovom prilikom istakao da je zadovoljan interesovanjem za ova dva konkursa koje su iskazali direktori javnih ustanova, a dodao je i da će se narednih godina raspisivati isti ili slični konkursi. Naveo je i da se merama energetske efikasnosti i štedljive rasvete mogu ostvariti značajne uštede, ali i doprineti očuvanju životne sredine.

Na konkurs za sufnansiranje projekata energetske efikasnosti prijavilo se 75 ustanova, a njih 19 dobilo je preko 98 miliona dinara. Cilj ovog konkursa je unapređenje energetske efikasnosti radi uštede energije i smanjenja emisije gasova staklene bašte.

Kada je reč o projektima unutrašnje rasvete, 15 ustanova dobilo je preko 40 miliona dinara.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: psemr.vojvodina.gov.rs